Hoe werkt een Bulk Course Create?

Een Bulk Course Create is een import van een Excel-bestand, welke uitgevoerd kan worden door functioneel beheer Brightspace. Met deze import kunnen meerdere course offerings tegelijk gemaakt worden in Brightspace. Functioneel beheer Brightspace biedt deze import mogelijkheid voor course offerings die niet vanuit OSIRIS kunnen komen. Denk daarbij aan cursussen van profit centers of in specifieke gevallen binnen faculteiten. De faculteit of profit center is verantwoordelijk voor het juist en volledig aanleveren de benodigde informatie.

In deze werkinstructie wordt de procedure beschreven alsmede de wijze waarop het Excel-bestand gevuld moet worden.

Procedure voor aanvraag

Een gevuld Excel-bestand kan aangeleverd worden via icto@ru.nl.

Het importeren wordt vervolgens binnen maximaal 1 week uitgevoerd.

Instructie vullen en maken Excel-bestand

Er dient een nieuw Excel-bestand gemaakt te worden met precies de onderstaande kolommen. Aanvullende kolommen (voor eventuele eigen informatie) is niet toegestaan. Gebruik dan ook het liefst bovenstaand voorbeeld om er voor te zorgen dat het bestand alleen de juist kolommen bevat.

Het Excel-bestand dient precies de volgende kolommen met de volgende inhoud te bevatten:

  1. Kolom 1 moet de code van de aan te maken course offering bevatten. Deze code moet voldoen aan het coderingsstelsel.
  2. Kolom 2 moet de naam van de aan te maken course offering bevatten
  3. Kolom 3 moet de code van het 'semester' bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen.  In de huidige inrichting van Brightspace is er een 'semester' voor elk geheel collegejaar. De code ziet er als volgt uit: SEMESTER-<collegejaar>, voorbeeld SEMESTER-2019 (die betreft het collegejaar 2019-2020).
  4. Kolom 4 moet de code van de template bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen. Deze code moet voldoen aan het coderingsstelsel. Als de template nog niet bestaat dan zal deze aangemaakt worden door de import.
  5. Kolom 5 moet de name van de template bevatten waar de course offering aan moet komen te hangen. Als de template nog niet bestaat dan zal deze aangemaakt worden door de import.
  6. Kolom 6 moet de code van de department bevatten waar de course template aan hangt/moet komen te hangen. Het department moet wel al bestaan op het moment van inlezen. Als de department nog niet bestaat, geef dit dan door bij het doen van de aanvraag. De code van de Department moet voldoen aan het coderingsstelsel. Het department wordt dan met de hand aangemaakt door functioneel beheer alvorens het doen van de Bulk Course Create.
  7. Kolom 7 moet altijd de vaste tekst NONE bevatten
  8. Kolom 8 moet altijd de vaste tekst TRUE bevatten
  9. Kolom 9 moet altijd de vaste tekst TRUE bevatten

Het gebruikt van komma's is in geen enkele kolom toegestaan. Komma's voorkomen het succesvol inlezen van het bestand.

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe het uiteindelijke bestand er idealiter uit komt te zien:

JUR-XYZ-2018-PER1-V Testcursus XYZ jaargang 2018 periode 1 SEMESTER-2018 TEMPLATE-JUR-XYZ Testcursus XYZ DEPARTMENT-JUR-ABC NONE TRUE TRUE
CPO-SBZ-PAKKET4-2018 SBZ Pakket 4 - 2018 SEMESTER-2018
CPO-SBZ SBZ Pakket 4 DEPARTMENT-CPO-ALG NONE TRUE TRUE