Wat zijn hiërarchieën?

Basis van (bijna) alle activiteiten in Cirrus is de hiërarchiestructuur. Je gebruikt de hiërarchie voor het juiste organiseren van:

  • Gebruikers
  • Tentamens
  • Planningen

Opbouw hiërarchie

Er zijn 4 hiërarchie-niveaus te onderscheiden:

  1. Faculteit
  2. Coordineren onderdeel (ongeveer vergelijkbaar met de opleiding of het instituut)
  3. Cursus
  4. Tentamengelegenheid

Wat hoort in welke hiërarchie thuis?

Gebruikers

  • Docenten worden op cursusniveau aan de hiërarchie gekoppeld. Je zou dus uit het bovenstaande voorbeeld 'Academische vaardigheden | LET-ACW106 | 2018-19' kiezen.
  • Studenten worden altijd op niveau van de tentamengelegenheid aan de hiërarchie gekoppeld. Je zou dus uit het bovenstaande voorbeeld bijv. 'Tentamen | Per 1 | 1e gelegenheid' kiezen.

 

Tentamens

Tentamens worden altijd op cursusniveau aan de hiërarchie gekoppeld. Dat gebeurt tijdens het aanmaken/bewerken van het tentamen.

 

Planningen

Planningen worden altijd op cursusniveau aan de hiërarchie gekoppeld. Doordat planningen op hetzelfde niveau in de hiërarchie geplaatst worden, kunnen student-resultaten na de afname ook aan de betrokken nakijker toegewezen worden.