Wat zijn hiërarchieën?

Basis van (bijna) alle activiteiten in Cirrus is de hiërarchiestructuur. Het grote deel van de inrichting van de hierachiën gebeurt door de koppeling met Osiris. Deze informatie wordt gebruikt voor het inregelen en koppelen van alvast de:

  • Gebruikers
  • Tentamens
  • Planningen

Opbouw hiërarchie

Er zijn 4 hiërarchie-niveaus te onderscheiden:

  1. Faculteit
  2. Coordineren onderdeel (ongeveer vergelijkbaar met de opleiding of het instituut)
  3. Cursus
  4. Tentamengelegenheid

Wat hoort in welke hiërarchie thuis?

Gebruikers

  • Docenten worden op cursusniveau aan de hiërarchie gekoppeld. In bovenstaande voorbeeld wordt een docent vanuit de koppeling gekoppeld aan  bijvoorbeeld 'Academische vaardigheden | LET-ACW106 | 2018-19' kiezen.
  • Studenten worden altijd op niveau van de tentamengelegenheid aan de hiërarchie gekoppeld. Bij het importeren van gebruikers, als die niet zijn gekoppeld door de automatische koppeling met Osiris,  zou je dus uit het bovenstaande bijvoorbeeld bijv. 'Tentamen | Per 1 | 1e gelegenheid' kiezen.

 

Tentamens

Tentamens worden altijd op cursusniveau aan de hiërarchie gekoppeld. Dat gebeurt door de koppeling met Osiris. Cirrus ontvangt vanuit Osiris de informatie van de cursus en maakt de 1e en 2e gelegendheid alvast aan. Ook de examinator wordt alvast gekoppeld aan het tentamen. Indien er meerdere gelegenheden zijn uiteraard ook aan die. 

 

Planningen

Planningen worden altijd op cursusniveau aan de hiërarchie gekoppeld. Doordat planningen op ditzelfde niveau in de hiërarchie geplaatst worden, kunnen student-resultaten na de afname ook aan de betrokken nakijker (docenten) toegewezen worden die ook gekoppeld zijn/is aan die hierarchie.