Hoe maak ik handmatig een tentamen aan?

In het geval dat een toets niet als Cirrus tentamen geregistreerd is in Osiris kun je met onderstaande stappen zelf een tentamen aanmaken en delen met docenten. Dit is vaak het geval indien er een oefentoets wordt klaargezet.

Toets toevoegen

 1. Navigeer naar Toetsen.
 2. Je landt op het Toetsentabblad. Je vindt hier een overzicht van alle toetsen die (eventueel) aangemaakt zijn.
 3. Klik op Toevoegen.
 1. Selecteer toetsvorm: vink Summatief aan.
 2. Vul Titel volgens het volgende format in: ‘Cursusnaam’ | ‘Cursuscode’ | ‘Studiejaar’ | ‘Gelegenheid’.
  Bijv: Europees belastingrecht | JUR-4EUBELF | 2017-18 | 1e gelegenheid
 3. Vul Code volgens het volgende format in: 'Cursuscode' (zonder streepje).
  Bijv: JUR4EUBELF
 4. Klik op Opslaan.

Informatie toevoegen

Op het informatietabblad vul je de volgende gegevens in:

 1. Externe ID: deze wordt gevuld met het external id. Zie het artikel hoe stel ik de external id samen om te zien hoe deze id samengesteld wordt.
 2. Beschikbaar om ingepland te worden door: klik in het zoekvak om een hiërarchie te selecteren die een beoordeling of inzage kunnen plannen. Als je geen hiëarchie selecteert, kun je alleen zelf de toets en kandidaatinzages inplannen. Klik op Wie kan plannen? om te zien wie al toegevoegd zijn.
 3. Vink Handmatig vraagselectie aan. Een tentamen maken op basis van een Toetsmatrijs wordt in een ander artikel behandeld.
 4. Actief: vink Altijd aan en vink Tijdspad instellen niet aan.
 5. Klik op Opslaan.

Instellingen toevoegen

In het Instellingentabblad kunnen verschillende instellingen voor de toets ingesteld worden.

 1. Opties verbergen tijdens inplannen staat standaard aangevinkt
 2. Vul het aantal toegestane pogingen voor de toets in (standaard: 1).
 3. Vul bij maximale toegestane tijd voor elke poging (in minuten) de optie Ongelimiteerd toe of selecteer in de dropdown een alternatieve toetstijd. Indien er standaard extra tijd ingesteld moet worden kan dat ook daar.
 4. Resultaten weergeven: Selecteer Nooit.
  Bij Alleen geslaagd / gezakt weergeven, Resultaten en Scorerapport hoeft niks ingevuld te worden. Dit wordt gedaan tijdens het inplannen van de kandidaat inzage
 5. Bij score Per Vraag weergeven kan aangegeven worden of het maximaal aantal te behalen punten per vraag wordt weergegeven tijdens de afname.
 6. Bij Kladblok kun je de kandidaten gebruik laten maken van de kladblok in Cirrus.
 7. Feedback gebruiken: Vink Geen feedback aan.
 1. Vraagnavigatie: bepaal of kandidaten mogen navigeren door het tentamen of juist niet. En of de vragen in willekeurige volgorde moet worden gezet door Cirrus tijdens de afname.
  Als Vrije navigatie uitstaat krijgen kandidaten een melding zodra ze op 'Volgende vraag' klikken, of ze zeker weten dat ze  willen doornavigeren.
 2. Toets Forms instellingen: Hiermee kun je (als je meerdere Form versies gaat gebruiken) Cirrus willekeurig een Form laten toewijzen aan een kandidaat.
 3. Veiligheid: 
  • Safe Exam Browser aanvinken als het tentamen op Campus plaatsvindt
  • Gebruik Proctorio aanvinken als deze toets op afstand gesurveilleerd moet worden
  • Pincode gebruiken aanvinken als deze toets op Campus plaatsvindt. Deze pincode wordt later gegenereerd
 4. Tools: Rekenmachine  NIET aanvinken.
 5. Klik op Opslaan.

Tentamen delen met de docent(en)

Zie het artikel Hoe deel ik een tentamen? om te zien hoe je het tentamen deelt met de docent(en).