ICT in het OnderwijsWerkinstructies (ICT) ondersteunersCirrus ICTO Toezicht houden tijdens afnameHoe ken ik een kandidaat extratijd toe bovenop de standaard extratijd?

Hoe ken ik een kandidaat extratijd toe bovenop de standaard extratijd?

  1. Open het Toezichthouderscherm: Klik op Afname en dan op het tabblad Toezicht.
  2. Klik op de titel van de gewenste afname.
  3. Zoek in de kandidatenlijst de kandidaat op die meer extratijd - bovenop de al vooraf ingestelde algemene extratijd - moet krijgen.
  4. Vink links van de naam het kastje aan.
  5. Klik bovenaan de kandidatenlijst op Action en vervolgens Extratijd geven.
  6. Voer de gewenste extratijd in en sla dit op.

Vul hier alleen de extratijd in die bovenop de standaard-extratijd van dit tentamen gegeven wordt. Dus als een tentamen van 60 minuten 15 minuten als standaard extratijd heeft (= +25%) en een kandidaat 100% extratijd krijgt, dan vul je hier 45 minuten in (= 60 minuten (100%) min 15 minuten (25% standaard extratijd))