ICT in het OnderwijsWerkinstructies (ICT) ondersteunersCirrus Nakijken en inzageHoe kan ik een kandidaatinzage inplannen? Nakijken & inzage

Hoe kan ik een kandidaatinzage inplannen? Nakijken & inzage

Inzage aanmaken

Via de inzage heb je de mogelijkheid om het tentamen, inclusief de individueel gegeven antwoorden en jouw opmerkingen, en scores aan de studenten te laten zien die deel hebben genomen. Ieder student zal dan op zijn eigen account zijn eigen tentamen te zien krijgen. In welke vorm dat gebeurt kun jij zelf instellen:

 • Navigeer naar Beoordeling via de linkernavigatiebalk.
 • Klik op het tabblad Kandidaatinzage.
 • Klik op Inzage inplannen.
 • Zoek in de lijst het tentamen en klik op de titel.
 • Klik in het volgende venster nog eens op Inzagesessie inplannen rechtsboven.

 

Kandidaten toevoegen

 • Klik op het tabblad Kandidaten.
 • Klik op Kandidaten toevoegen.

Je kunt op meerder manieren zoeken:

 1. Typ de kandidatennaam in het zoekveld.
 2. Klik op het filtersymbool en vervolgens op Hiërarchie zoeken. Je kunt nu door de hiërarchieën klikken tot je bij het niveau van de gelegenheid van jouw tentamen heb bereikt. Bevestig jouw keuze met Kiezen.
 3. Voer de selectie definitief uit door op het groene vergrootglaas te klikken.
 1. Selecteer alle studenten uit de lijst door het vinkje bovenaan te zetten. Of
 2. Selecteer enkele studenten door het vinkje naast hun naam ze zetten.

Bevestig de selectie met een klik op Toevoegen onderaan de pagina.

Hierna kun je met een klik op Sluiten terugkeren naar de inzageplanning.

De geselecteerde kandidaten zijn nu aan de inzage gekoppeld.

 

Instellingen

 • Klik op het tabblad Instellingen.
 1. Stel de inzageperiode in.
  • Atijd betekent dat de inzage permanent op studentenaccounts getoond zal worden. Permanent in de zin van 'voor altijd'. Deze actie kan ook niet teruggedraaid worden.
  • Tijdspad instellen betekent dat de inzage voor een bepaalde periode op studentenaccounts zichtbaar wordt. Kies daarvoor voor een begintijd en eindtijd (reken voor de zekerheid een buffer van ong. een uur achteraf). Wij bevelen deze instelling aan.
 2. Kies voor de gewenste kandidaat-ervaring.
  • Samenvatting toont alleen de vragen en de behaalde punten zien.
  • Gedetailleerd toont de vragen, de gegeven antwoorden, de juiste antwoorden en de behaalde punten zien. Wij bevelen deze instelling aan.
  • Scorerapport toont een beknopt overzicht van het resultaat plus een overzicht van de prestaties op leerdoelniveau.
 3. Stel feedback in
  • Annotaties weergeven geeft de door de nakijker ingevoerde annotaties en opmerkingen bij open vragen (essayvragen) weer tijdens de inzage.
 4. Stel veiligheidsmaatregelen in
  • Lock-down browser beperkt de inzage tot computers die op een specifieke manier zijn ingericht (de  op andere apparaten niet ). Gebruikt deze vorm niet zonder het met de facultaire coordinator overlegd te hebben!
  • Gebruik een PIN-code om de inzage pas toegankelijk te maken na invoer van een PIN-code die jij aan het begin van de sessie verstrekt. Op deze manier kun je de toegang tot de inzage - en daarmee alle tentamenvragen - beperken tot de in de zaal aanwezige studenten. Wij bevelen deze instelling aan.
 5. Klik Opslaan.
 6. Klik rechtsboven op Inplannen om de inzage definitief in te plannen.
  • Let erop dat je 'E-mail naar kandidaten versturen' NIET aanvinkt.
  • Onder To do kun je zien of je een instelling vergeten bent voor je de inzage definitief kunt inplannen.
  • Klik nogmaals op Inplannen.

 

De inzage is nu naar de studentenaccounts verstuurd en zal actief worden op het door jou ingestelde tijdstip.

Klik hier voor het opstarten van de inzage zelf.