Hoe deel ik een tentamen?

Na het aanmaken en instellen van het tentamen (zie Hoe maak ik een tentamen aan? voor meer informatie), ga je standaard het tentamen met de docent(en) delen. De docenten gaan dan aan de slag met de tabbladen Vraagselectie en Toets genereren.

 1. Er is nog een voorbereiding die getroffen moet worden vóór het delen. Klik hiervoor op Publiceer.
  Selecteer Uitgebreide workflow gebruiken. Daarmee maak je het je mogelijk om later, in het nakijkproces, meerdere beoordelaars te definiëren.
  Klik onderaan op Annuleren.
 2. Klik op Delen. Het volgende scherm verschijnt in beeld:
 1. Delen met: typ de naam van de persoon die je wil toevoegen.
  Terwijl je typt verschijnt er een lijst met passende gebruikers, waaruit je de gewenste selecteert.
 2. Rol: Kies de juiste rol voor de desbetreffende persoon. Meestal zal de eerste docent, met wie jij het tentamen deelt, de rol ‘Examinator’ krijgen.
  De toegevoegde gebruiker kan nu in het door jou aangemaakte tentamen werken.