Hoe deel ik een tentamen?

Tentamengelegenden (Toetsen) worden door de koppeling met Osiris automatisch aangemaakt. Cirrus krijgt informatie over hoeveel gelegenheden er zijn voor die cursus en zet deze alvast klaar. Bij het genereren van de toets word jij als FCDT gekoppeld aan de Toets. In het geval dat er meerdere FCDT's horen bij deze Toets worden zij ook alvast toegevoegd. De docent die als examinator is geregistreerd in Osiris wordt ook gekoppeld aan deze Toets. Dat kan er maar 1 zijn. Andere docenten dien je handmatig toe te voegen door de toets te delen met de docent. Let op dat die docenten ook aan de juiste hierarchie zijn gekoppeld. 

Na het aanmaken en instellen van het tentamen dat niet door de koppeling met Osiris is aangemaakt (zie Hoe maak ik een tentamen aan? voor meer informatie), kun je het tentamen met de docent(en) delen die daar nog niet aan zijn toegevoegd. De docenten gaan dan aan de slag met de tabbladen Vraagselectie en Form. De andere tabbladen zien ze wel maar daar kunnen ze niks op aanpassen.

  1. Er is nog een voorbereiding die getroffen moet worden vóór het delen. Klik hiervoor op Publiceer.
    Selecteer Uitgebreide workflow gebruiken. Druk daarna op Annuleer. Hiermee stel je alvast in dat het mogelijk is om later, in het nakijkproces, meerdere beoordelaars te definiëren.
  2. Klik op Delen. Het volgende scherm verschijnt in beeld:
  1. Delen met: typ de naam van de persoon die je wil toevoegen.
    Terwijl je typt verschijnt er een lijst met passende gebruikers, waaruit je de gewenste selecteert.
  2. Rol: Kies de juiste rol voor de desbetreffende persoon. Meestal zal de eerste docent, met wie jij het tentamen deelt, de rol ‘Examinator’ krijgen.
    De toegevoegde gebruiker kan nu in het door jou aangemaakte tentamen werken.