Hoe werken rollen in Cirrus? Cirrus | Rollen

Rollen kunnen gedefinieerd worden op 3 verschillende niveaus:

 1. Applicatieniveau
 2. Collectieniveau
 3. Toetsniveau

Applicatieniveau

De rol die je hebt, bepaalt wat je mag zien binnen de Cirrus applicatie. Er zijn verschillende rollen gedefinieerd:

 • Systeembeheerder
  Deze rol is voor de beheerders van het systeem. Naast het zien van alle functionaliteiten van het systeem, kunnen zij ook alle beheerstaken uitvoeren.
 • Coördinator DT
  De coördinator rol kan alle functionaliteiten van het systeem zien, en een tweetal beheerstaken uitvoeren, namelijk gebruikers en leerdoelen beheren.
 • Docent
  De docent kan alle functionaliteiten van het systeem zien, maar kan geen collecties aanmaken, geen toetsen toevoegen en geen afnames inplannen. Deze taken worden door de coördinator uitgevoerd.
 • Nakijk-account
  De rol nakijk-account geeft alleen toegang tot de nakijk functionaliteit van de Cirrus applicatie.
 • Toezichthouder
  Als toezichthouder heb je toegang tot het toezichthouders scherm waarmee je tijdens een toets de voortgang van het tentamen kunt inzien.
 • Kandidaat
  Als kandidaat heb je alleen toegang tot de afname omgeving waar de toetsen gemaakt kunnen worden

De site-rol bepaalt dus welke tabbladen en welke knoppen je mag zien; deze rol wordt toebedeeld bij het aanmaken of het wijzigen van een gebruiker.

Collectieniveau

In dit niveau wordt bepaald wat je binnen een collectie mag doen. Er zijn verschillende rollen gedefinieerd:

 • Collectiebeheerder
  De collectiebeheerder heeft alle rechten binnen een collectie. Dit is de rol die de aanmaker van een collectie (coördinator DT) heeft
 • Auteur
  De auteur mag de vragen aanmaken en wijzigen, mede-docenten rechten geven op de collectie, en vragen exporteren.
 • Co-auteur
  De co-auteur mag vragen toevoegen en wijzigen.
 • Reviewer
  De reviewer mag vragen bekijken waar hij of zij verantwoordelijk voor is gemaakt en die de status review hebben. Hij of zij kan geen wijzigingen in de vragen aanbrengen.
 • Examencommissie
  Met deze rol kunnen de vragen door de examencommissie bekeken worden.

Op collectieniveau wordt er bepaald welke data (collecties, vragen) je mag zien. Dit wordt dan ook per collectie bepaald. Via het delen van een collectie kun je een persoon een bepaalde rol toebedelen.  

Toetsniveau

In dit niveau wordt bepaald wat je binnen een toets mag doen. Er zijn verschillende rollen gedefinieerd:

 • Examenbeheerder
  De examenbeheerder heeft alle rechten binnen een toets. Dit is de rol die de aanmaker van een toets heeft (coördinator DT)
 • Examinator
  De examinator kan vragen toevoegen en verwijderen aan een tentamen, het form toevoegen aan en verwijderen van een tentamen  en het tentamen delen met andere docenten.
 • Toetsauteur
  De toetsauteur kan vragen toevoegen aan en verwijderen van een toets en items beheren in het form.
 • Toetsreviewer
  De toetsreviewer kan een toets met de status “review” bekijken en vervolgens goed of afkeuren.

Op toetsniveau wordt er bepaald welke data (toetsen) je mag zien en wat je in een toets mag doen. Via het delen van een toets, kun je een persoon een bepaalde rol toebedelen.