Hoe werken rollen in Cirrus?

Rollen kunnen gedefinieerd worden op 3 verschillende niveaus:

 1. Applicatieniveau
 2. Collectieniveau
 3. Toetsniveau

Applicatieniveau

De rol die je hebt, bepaalt wat je mag zien binnen de Cirrus applicatie. Er zijn verschillende rollen gedefinieerd:

 • System Administrator (Systeembeheerder)
  Deze rol is voor de beheerders van het systeem. Naast het zien van alle functionaliteiten van het systeem, kunnen zij ook alle beheerstaken uitvoeren.
 • Coordinator DA (Coördinator FCDT)
  De coördinator rol kan alle functionaliteiten van het systeem zien, en een tweetal beheerstaken uitvoeren, namelijk gebruikers en leerdoelen beheren.
 • Teacher (Docent)
  De docent kan alle functionaliteiten van het systeem zien, maar kan geen collecties aanmaken, geen toetsen toevoegen en geen afnames inplannen. Deze taken worden door de coördinator uitgevoerd.
 • Marking-account (Nakijk-account)
  De rol geeft alleen toegang tot het Beoordelen 
 • Invigilator (Toezichthouder)
  Als toezichthouder heb je toegang tot het toezichthoudersscherm waarmee je tijdens een toets de voortgang van het tentamen kunt inzien.
 • Candidate (Kandidaat)
  Als kandidaat heb je alleen toegang tot de afname omgeving waar de toetsen gemaakt kunnen worden.

De site-rol bepaalt dus welke tabbladen en welke knoppen je mag zien; deze rol wordt toebedeeld bij het aanmaken of het wijzigen van een gebruiker.

Collectieniveau

Op dit niveau wordt bepaald wat je binnen een collectie (bibliotheek) mag doen. Er zijn verschillende rollen gedefinieerd:

 • Collection administrator (Collectiebeheerder)
  De collectiebeheerder heeft alle rechten binnen een collectie. Dit is de rol die degene heeft die collectie aanmaakt, de coördinator FCDT.
 • Author (Auteur)
  De auteur mag de vragen aanmaken en wijzigen, mede-docenten rechten geven op de collectie en vragen exporteren.
 • Co-author (Co-auteur)
  De co-auteur mag vragen toevoegen en wijzigen.
 • Reviewer
  De reviewer mag vragen bekijken waar hij of zij verantwoordelijk voor is gemaakt en die de status review hebben. Hij of zij kan geen wijzigingen in de vragen aanbrengen.

Op collectieniveau wordt er bepaald welke data (collecties, vragen) je mag zien. Dit wordt dan ook per collectie bepaald. Via het delen van een collectie kun je een persoon een bepaalde rol toekennen.  

Toetsniveau

Op dit niveau wordt bepaald wat je binnen een toets mag doen. Er zijn verschillende rollen gedefinieerd:

 • Exam administrator (Examenbeheerder)
  De examenbeheerder heeft alle rechten binnen een toets. Dit is de rol die de aanmaker van een toets heeft (coördinator FCDT)
 • Examiner (Examinator)
  De examinator kan vragen toevoegen en verwijderen aan een tentamen, het form toevoegen, verwijderen van het tentamen en het tentamen delen met andere docenten.
 • Exam author (Toetsauteur)
  De toetsauteur kan vragen toevoegen aan en verwijderen van een toets en items beheren in het form.
 • Exam reviewer (Toetsreviewer)
  De toetsreviewer kan een toegewezen toets bekijken. Eventuele opmerkingen dienen met de exam administrator besproken te worden.

Op toetsniveau wordt er bepaald welke data (toetsen) je mag zien en wat je in een toets mag doen. Via het delen van een toets, kun je een persoon een bepaalde rol toebedelen.