ICT in het OnderwijsWerkinstructies (ICT) ondersteunersCirrus Afname voorbereidenHoe bepaal ik de beoordelingsschaal van een toets? Toetsen | Toets Genereren

Hoe bepaal ik de beoordelingsschaal van een toets? Toetsen | Toets Genereren

  • Navigeer naar Toetsen via de linkernavigatiebalk.
  • Klik op de gewenste toets. 
  1. Klik op Toets Genereren.
  2. Klik op de form van het tentamen.
  1. Klik op Instellingen.
  2. Klik op het uitklappijltje onder Beoordelingsschaal en selecteer de gewenste beoordelingsschaal. Je ziet welk percentage van de vragen studenten goed moeten hebben om een bepaalde beoordeling te krijgen. Ook zie je hoeveel punten ze moeten scoren voor elke beoordeling, gebaseerd op het maximum aantal te behalen punten voor het tentamen.  
  3. Klik op Volledige beoordelingsschaal weergeven om voor elke beoordeling het percentage en de score te zien.
  4. Vink Cesuur aanpassen op basis van kansscore aan als je wilt dat de gokkans wordt meegenomen in het berekenen van de beoordeling. Deze optie kun je alleen gebruiken als je tentamen bestaat uit dichotome gescoorde vragen (het antwoord is helemaal goed of helemaal fout, het kan niet gedeeltelijk goed zijn)!
  5. Klik op Opslaan.