ICT in het OnderwijsWerkinstructies (ICT) ondersteunersCirrus Tijdens een afnameHoe kan ik het toezichtscherm van mijn tentamen openen?

Hoe kan ik het toezichtscherm van mijn tentamen openen?

  1. Klik op Afname via de linkernavigatiebalk.
  2. Klik op het tabblad Toezicht.
  3. Je ziet een overzicht van alle tentamens waarvan je toezichthouder ben, klik op de titel van het tentamen waarvan je de details wilt zien.
  1. In het toezichtscherm zijn de volgende opties mogelijk:
  • Hervatten: het hervatten van een gepauzeerde toets voor geselecteerde studenten.
  • Pauzeren: het pauzeren van een toets voor geselecteerde studenten.
  • PIN code genereren: het genereren van een PIN code voor alle studenten.
  • Extra tijd geven: het toekennen van extra tijd voor geselecteerde studenten.
  • Ongeldig verklaren: het ongeldig verklaren van het tentamen voor selecteerde studenten. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.