Wekelijkse release 13-12

De nieuwe release omvat de volgende wijzigingen:

  • De oplossing van een aantal tekortkomingen in de huidige OSIRIS-Brightspace koppeling:

Oplossingen voor diverse fouten waar sommige gebruikers incidenteel kortstondig last van hebben en die tot nu toe door fucntioneel beheer met de hand werden rechtgezet. Bijvoorbeeld het probleem rond inschrijvingen in cursussen met twee aanvangsblokken. Optimalisaties met betrekking tot de verwerkingssnelheid van wijzigingen.

  • Nieuwe functionaliteit: Cohort groepen in student programme spaces (SPSPACES)

Binnen de bestaande SPSPACES is een groupcategory OSIRIS Cohort Groepen aangemaakt met daarbinnen per cohort (collegejaar) een groep. 

Afhankelijk van wanneer de student is begonnen met de opleiding wordt de student in de betreffende cohort groep geplaatst. Dit wordt gedaan op basis van de inschrijfgegevens uit OSIRIS. Op deze manier zijn voortaan alle actieve studenten van een opleiding te vinden in de classlist van de SPSPACE en daarbinnen zijn ze verdeeld over de cohort groepen.
Wanneer een student stopt met de opleiding wordt hij/zij zowel uit de classlist gehaald als uit de cohort groep. Klik hier voor de informatie over cohortgroepen in programme spaces in Screensteps.


Er zijn tijdens het facultair projectleidersoverleg een aantal vragen gesteld over de cohortgroepen. Bij deze de antwoorden op die vragen:

Vraag

Antwoord

Wat als een cohort groep leeg is omdat alle studenten een diploma behaald hebben (en daardoor dus uitgeschreven zijn voor de SPSPACE en de cohort groepen)?

In deze release wordt die groep niet automatisch verwijderd door de koppeling. Deze functionaliteit kan indien gewenst mogelijk later toegevoegd worden.

Worden cohorten met terugwerkende kracht gevuld?

Ja: Alle studenten die nu actief zijn in een SPSPACE worden (tijdens het in gebruik nemen van de release) ingedeeld in de juiste cohort groep. Dit houdt in dat er dus ook cohort groepen komen voor collegejaren in het verleden. Voorbeeld: als er 10 studenten in een opleiding actief zijn die al in 2014 zijn gestart dan wordt er ook een cohort groep 2014 gemaakt en daar worden deze 10 studenten in enrolled.

Kan het cohort veld aangepast worden in OSIRIS?

Het veld kan in theorie aangepast worden. Dit wordt op dit moment in de praktijk niet gedaan. De exacte redenen zijn ons niet bekend. Uiteraard is het, zoals bij meerdere velden, zo dat het mogelijk aanpassen van dit veld bredere gevolgen heeft dan uitsluitend de koppeling met Brightspace.