Hoe bekijk ik het plagiaatrapport (Turnitin)?

Docenten kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van een tool om ingeleverde opdrachten te scannen op plagiaat. De meest gebruikte tool op de Radboud Universiteit is Turnitin. Met ingang van januari 2021 zal Turnitin niet meer gebruikt worden en zal gebruik gemaakt worden van een andere plagiaatscanner, Urkund.

Deze tools vergelijken ingeleverde opdrachten met een database van artikelen, publicaties en eerder ingeleverde opdrachten, het internet en met de opdrachten van medestudenten. Ze geven aan hoeveel overlap er is met andere teksten.

De tools die we gebruiken aan de Radboud Universiteit bieden de mogelijkheid om studenten hun opdrachten via Assignments in Brightspace direct te laten inleveren in de tool. Hierdoor voert de tool automatisch de plagiaatcontrole direct uit, of als de deadline is verstreken.

Turnitin

Wanneer een docent Turnitin heeft ingeschakeld voor een opdracht, dan kan de docent voor elke ingeleverde opdracht zien in hoeverre er sprake is van plagiaat. De mate van overeenkomsten van de tekst met bestaande teksten wordt in een percentage uitgedrukt.

De plagiaatscore geeft het percentage van jouw tekst dat overeenkomt met tekst uit een andere bron. Dit betekent dus dat ook citaten worden meegenomen in de plagiaatscore, ook al is dit geen plagiaat! Een hoge score betekent dus niet dat jij je zorgen hoeft te maken dat je plagiaat hebt gepleegd. De docent zal altijd controleren of het daadwerkelijk plagiaat betreft, of dat de score meer een reflectie is van het aantal citaten dat je hebt gebruikt.

Opdracht inleveren

 • Ga naar Activities > Assignments. Je landt op de Assignments homepage.

De opdracht(en) waarvoor de docent Turnitin heeft ingeschakeld zijn te herkennen aan het icoontje met een verrekijker.

 • Klik op de Assignment om je opdracht in te leveren.
 1. Onder het kopje Turnitin zie je dat voor deze opdracht Turnitin is ingeschakeld.
 2. Klik op Add a file om je bestand te uploaden.
 3. Voeg eventueel een opmerking toe in het opmerkingenveld en klik op Submit.

Als je voor de eerste keer een opdracht inlevert waarvoor Turnitin is ingeschakeld, wordt de Turnitin User Agreement getoond (dit gebeurt overigens telkens weer als Turnitin de “Agreement” aanpast). Om je werk te kunnen inleveren moet je akkoord gaan met de voorwaarden door op ‘I agree’ te klikken.

Plagiaatscore bekijken

Als student kun je de plagiaatscore alleen voor je eigen ingeleverde opdracht inzien, mits de docent heeft ingesteld dat dit voor jou zichtbaar is of naderhand heeft vrijgegeven. Mocht de docent dit hebben gedaan, dan kun je de plagiaatscore zien door te klikken op de ingeleverde opdracht (Submitted).

 • Ga naar Assignments.
 • Klik op Submitted. Je landt op de Submission History pagina.
 • Achter de Submission vind je Turnitin Similarity. Als je een opdracht via Turnitin hebt ingeleverd, zie je hier je plagiaatscore.
 • Klik op het percentage om je opdracht in de Feedback Studio van Turnitin te bekijken. Je opent een nieuwe pagina.
 • In de Feedback Studio zie je de door jouw ingeleverde opdracht. In kleur wordt aangegeven in welke stukken er sprake is van plagiaat.
 • Als je op het cijfer in de rechterbalk klikt, zie je de Match Overview met alle bronnen waar je tekst procentueel het meest mee overeenkomt.
 • Als je op het grafiekicoon daaronder klikt, zie je de lijst All Sources. Hierin staan alle bronnen die gedeeltelijk overeenkomen met jouw opdracht.

Beoordeling bekijken

Ook kan de docent het werk van studenten in Turnitin beoordelen via de module Grademark.

De score die een docent heeft toegekend via Grademark zie je onder Score.

De score wordt ook rechtsbovenin op de Feedback Studio pagina getoond.