Hoe verwijder ik groepen? Administration | Groups

Category verwijderen

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Groups. Je landt op de Manage Groupspagina.
 1. Selecteer de gewenste categorie in het dropdownmenu.
 2. Klik op het hokje naast de naam van de categorie.
 3. Klik op Delete. Er verschijnt een pop-upvenster.
 • Klik op Delete Groups/Categories. Je verwijdert nu de categorie met alle bijbehorende groepen.

Het verwijderen van een category heeft invloed op onderdelen waarin deze category voorkomt:

 1. Discussions: alleen het discussion forum blijft nog zichtbaar. Alle topics inclusief de inhoud worden verwijderd. Het forum is alleen nog zichtbaar voor de docent. Omdat er geen topcis meer in het forum staan, is deze niet meer zichtbaar voor de studenten. Je kunt dit forum opnieuw gebruiken door topics toe te voegen.
 2. Lockers: lockers zijn aleen via de groep te benaderen, dus zowel de lockers als de inhoud van de lockers zijn voor de docent en de student verdwenen. De inhoud is niet meer te achterhalen!
 3. Assignments: als er via het New Category-menu een assignment is gemaakt, dan wordt deze verwijderd bij het verwijderen van de category. De ingeleverde assignments worden ook verwijderd en kun je niet meer terughalen. Als er een koppeling naar de assignment in Content staat, dan wordt dit een broken link. Dit betekent dat deze koppeling niet meer werkt.
 4. Subcategory: alle groepen die vielen onder de category zijn verwijderd.
 5. Release Condition: als in Content een bestand staat met als release condition deze category (het bestand wordt alleen vrijgegeven aan de groepen die vallen onder deze category), dan kan na het verwijderen van deze category iedereen het bestand zien.

Groep verwijderen

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Groups. Je landt op de Manage Groupspagina.
 1. Selecteer de categorie waarin de gewenste groep(en) staat/staan in het dropdownmenu.
 2. Klik op het hokje naast de naam van de groep.
 3. Klik op Delete. Er verschijnt een pop-upvenster.
 • Klik op Delete Groups/Categories. Je verwijdert nu alle geselecteerde groepen.

Bij het verwijderen van een groep met het enrollment type Auto Enrollment, zullen de deelnemers uit de verwijderde groep automatisch in een nieuwe groep worden geplaatst.

Het verwijderen van een of meerdere groepen heeft invloed op onderdelen waarin deze groepen voorkomt:

 1. Discussions: het discussion forum blijft zichtbaar voor de docent, maar niet voor de student die in de verwijderde groep zat. Alle topics van de groep inclusief de inhoud worden verwijderd.
 2. Lockers: de locker, inclusief de inhoud, is verwijderd voor zowel de docent als de student.
 3. Assignments: de ingeleverde bestanden zijn niet meer zichtbaar voor de student en docent. De docent kan echter wel nog zien hoeveel opdrachten er zijn ingeleverd.
 4. Release Condition: als in Content een bestand staat met als release condition deze groep (het bestand wordt alleen vrijgegeven aan de groep), dan wordt na het verwijderen van deze groep het bestand voor iedereen zichtbaar.