Docent - TeacherWerkinstructies en handleidingenBrightspace Activities: Quizzes en SurveysHoe stel ik restrictions in voor een quiz? Activities | Quizzes

Hoe stel ik restrictions in voor een quiz? Activities | Quizzes

Met Restrictions bepaal je:

 • of de quiz zichtbaar is voor studenten en of er een deadline is (status, deadline en beschikbaarheid);
 • of er voorwaarden (release conditions) aan de quiz gekoppeld zijn;
 • of de quiz een tijdslimiet heeft (restrictions);
 • of studenten eerst een wachtwoord moeten invoeren voordat ze de quiz kunnen maken en of ze de quiz alleen kunnen maken als ze werken vanaf een bepaald IP-adres;
 • of er een tijdslimiet is waarbinnen studenten de quiz moeten maken;
 • of en welke studenten speciale toegang tot de quiz hebben (bijvoorbeeld: extra tijd voor een student met een visuele beperking).
 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes. Je landt op de quizhomepage.
 • Klik op het pijltje naast de titel van de gewenste quiz.
 • Klik op Edit.
 • Navigeer naar Restrictions (tweede tabblad).

Basisinstellingen

 1. Vink Hide from Users aan als je de quiz nog niet zichtbaar wilt maken voor studenten. Wanneer dit niet aangevinkt is, is de quiz wel zichtbaar als je deze opslaat.
 2. Vink Due Date aan om een deadline in te stellen en specifeer de datum en tijd:
  • De quiz blijft zichtbaar en beschikbaar na het verlopen van de due date.
  • Je kunt met een intelligent agent een melding versturen over de quiz naar studenten aan de hand van het (bijna) verlopen van de due date.
  • De quiz verschijnt in de Calendar van je studenten.
 3. Stel onder Availability een start- en/of einddatum in als je studenten slechts voor bepaalde tijd toegang tot de quiz wilt geven.
 4. Vink Display in Calendar aan als je wilt dat de gespecificeerde data in de kalender van studenten en van jezelf verschijnen.  
 5. Onder Release Conditions verbind je voorwaarden aan je quiz waaraan studenten moeten voldoen voordat ze de quiz kunnen maken. Een quiz kan meerdere release conditions hebben (bijvoorbeeld: studenten hebben pas toegang tot de quiz als ze opdracht 1 hebben ingeleverd en/of de checklist van collegeweek 1 volledig hebben afgevinkt).
  • Klik op Attach Existing om bestaande release conditions toe te voegen.
  • Klik op Create and Attach om nieuwe release conditions toe te voegen.
 6. Selecteer of studenten aan een voorwaarde (Any condition must be met) of aan alle voorwaarden (All conditions must be met) moeten voldoen.

Aanvullende instellingen

 1. Klik onder Optional Advanced Restrictions op het pijltje om de quiz eventueel te beveiligen met een wachtwoord en/of IP-restrictie. Alleen gebruikers die het wachtwoord invoeren en/of een toegestaan IP-adres gebruiken krijgen dan toegang tot de quiz:
  • Vul onder Password een wachtwoord in.
  • Klik op Add new IP Range om de IP-adressen te bepalen.  
 2. Onder Timing kies je of je een tijdslimiet stelt aan de quiz en of de quiz ook daadwerkelijk stopt na het overschrijden van de limiet. De Recommended Time Limit heeft geen invloed op het beëindigen van de toets of de score. Bij Enforced Time Limit kun je de quiz wel laten stoppen of een te late inleverpogingen automatisch laten beoordelen met een score van nul:
  • Recommend: specificeer dan de tijd die voor de quiz staat (studenten zien deze bij aanvang van de quiz) en vink aan of studenten een klok in beeld zien.
  • Enforced: specificeer de tijd die voor de quiz staat en specificeer eventueel een Grace Period (aantal minuten na het verstrijken van de tijdslimiet waarin studenten nog vragen kunnen aanpassen en de quiz nog kunnen inleveren zonder dat deze wordt gemarkeerd als te laat). Hierna wordt de inleverpoging altijd gemarkeerd als te laat! Bepaal daarnaast wat de consequenties zijn van het overschrijden van de tijdslimiet:  
   • Studenten kunnen doorwerken.
   • Studenten kunnen geen veranderingen meer aanbrengen.
   • Studenten kunnen doorwerken, maar de poging wordt automatisch als nul gescoord na het verstrijken van de deadline.
 3. Onder Special Access geef je aan of er deelnemers zijn met special toegang tot de quiz:
  • Vink Allow selected users special access to this quiz aan om een specifieke groep studenten speciale toegang tot de quiz te verlenen (bijvoorbeeld extra tijd, een extra poging of een verlate deadline).
  • Vink Allow only users with special access to see this quiz aan om de quiz alleen voor de geselecteerde groep studenten toegankelijk te maken.
  • Klik op Add Users to Special Access om zowel de groep studenten met speciale toegang te specificeren als de aangepaste instellingen van die speciale toegang (Je kunt de start- en einddatum van de quiz, de deadline, de tijdslimiet en het maximum aantal toegestane pogingen wijzigen):
   • Onder Special Access Properties specificeer je de eventuele aanpaste due-, start- en end date. Onder Timing verander je eventueel de tijdslimiet.
   • Onder Attempts kun je eventueel Override attempts allowed aanvinken om bepaalde studenten meer/minder inleverpogingen te geven.
   • Onder Advanced Attempt Conditions vul je eventueel in welke percentage goede/foute vragen (bepaalde) studenten moeten behalen op een inleverpoging om nog een poging te kunnen doen.
   • Gebruik de zoekbalk (View By) om de gewenste studenten te vinden en vink aan voor welke studenten de aangepaste voorwaarden gelden.  
   • Klik op Add Special Access.
 4. Controleer je instellingen en klik op Save and Close.

Datumrestricties en release conditions worden overgenomen als je de quiz beschikbaar stelt in Content. Als je in Content bij een topic van het type quiz deze datumrestricties en/of release conditions aanpast (via Edit Properties In-place of in het topic zelf), wordt dit ook op de quiz toegepast, en dus niet alleen op het topic.