Hoe gebruik ik Turnitin in Brightspace? Activities | Assignments

Met ingang van februari 2021 zal Turnitin niet meer beschikbaar zijn aan de RU. Voor plagiaatcontrole kun je nu gebruik maken van Urkund.

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je Turnitin koppelt aan een assignment. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Turnitin is een externe tool geïntegreerd in Brightspace om opdrachten/papers/et cetera te beoordelen of te controleren op plagiaat. 

 • GradeMark is de tool waarmee je opdrachten kunt voorzien van een beoordeling en feedback.
 • Originality Check is de plagiaatcontrole van Turnitin.

Wanneer er voor het Submission Type van de Assignment is gekozen voor Text submission is het momenteel niet mogelijk om Turnitin te gebruiken. Wanneer je een plagiaatcontrole wil uitvoeren kun je in plaats van Text submission kiezen voor File submission, waarbij studenten een document inleven. Lees meer over de verschillende Submission Types in de handleiding Hoe maak ik een Assignment?

Assignment aanmaken

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments. Je landt nu op de Assignments homepage. Hier zie je alle assignments die je hebt aangemaakt.
 1. Klik op New Assignment om een nieuwe assignment aan te maken of
 2. klik achter de gewenste assignment op het pijltje om het snelmenu te openen.
 3. Klik op Edit Assignment om de assignment te bewerken.

Let op: het is niet mogelijk om een due date in te stellen via Turnitin, deze moet ingesteld worden in de assignment. Hoe dit werkt lees je in het artikel Hoe stel ik restrictions in voor een assignment. Onder restrictions kun je een due date en een end date invullen: als studenten een opdracht inleveren na de due date, zie je in Brightspace terug dat de opdracht te laat is ingeleverd. Bij het verstrijken van de eventuele end date kunnen studenten de assignment niet meer zien.

Schakel GradeMark® en Originality Check® in

 1. Navigeer naar Turnitin® (vierde tabblad).
 2. Vink Enable GradeMark® for this folder aan. Schakel GradeMark ook in als je geen gebruik wilt maken van GradeMark, maar wel van Originality.
 3. Vink bij Transfer aan of:
  • Turnitin de cijfers automatisch synchroniseert met Brightspace (standaardinstelling);
  • je handmatig cijfers naar Brightspace overzet.
 4. Standaard wordt het werk ook op plagiaat gecontroleerd. Wil je dit uitschakelen? Vink dit dan uit bij Enable Originality Check® for this folder.
 5. Vink onder Display aan of studenten inzicht hebben in de plagiaatscore van hun opdracht. 
 6. Onder Frequency kies je of:
  • Turnitin alle ingeleverde producten automatisch controleert (Automatic originality checking on all submissions);
  • Turnitin alleen handmatig gekozen bestanden controleert (Identify individual submissions for originality checking).
 7. Klik op More Options in Turnitin om meer instellingen te veranderen in Turnitin zelf, waaronder de optie om Originality wel in te schakelen, maar geen opdrachten te laten opnemen in de database van Turnitin (zie Aanvullende instellingen in Turnitin).
 8. Klik op Save and Close om terug te gaan naar de Assignments homepage.

Wil je ook gebruik maken van Grades in Brightspace? 

Let op: Schakel Originality Check alleen in voor de definitieve versie die studenten inleveren. Als je via GradeMark tussentijds feedback wilt geven, staan alle versies van de opdracht van een student in Turnitin en is er bij de eindversie veel plagiaat met het werk waarop feedback is gegeven.

Aanvullende instellingen in Turnitin

 1. De titel en de maximumbeoordeling neemt Turnitin over van Brightspace en kun je hier niet veranderen.
 2. Klik op Optional Settings voor meer opties.
 1. Selecteer onder Submission settings:
  • of alle opdrachten worden opgeslagen in de Turnitin repository (Standard paper repository) of niet (Do not store the submitted);
   Indien het werk is opgeslagen in de repository zal de ingeleverde opdracht ook in de toekomst gebruikt worden te controle op plagiaat. Wil je ook plagiaatscores inzien bij niet definitief ingeleverde opdrachten? Kies dan de optie Do not store the submitted papers.  
  • of studenten alle bestandstypen kunnen uploaden;
  • of je een rubric wilt toevoegen.

   Een rubric is een gestandaardiseerd nakijkmodel en kan de docent helpen met uniform en transparant beoordelen. We raden af de rubric mogelijkheden van Turnitin te gebruiken omdat de synchronisatie met Brightspace niet goed werkt. Advies is om voor alle assignments de rubric functionaliteit van Brightspace te gebruiken.
 2. Selecteer onder Compare against:
  • of Turnitin de opdrachten checkt tegen alle eerder in Turnitin opgeslagen opdrachten.
  • of Turnitin de opdrachten checkt tegen internetbronnen.
  • of Turnitin de opdrachten checkt tegen tijdschrijften en publicaties.
 3. Selecteer onder Similarity Report:
  • wanneer de plagiaatcontrole plaatsvindt.
   Turnitin geeft drie opties. NB:  als je de eerste of tweede optie selecteert, wordt de opdracht altijd direct gecontroleerd op plagiaat, ook als je in de assignment hebt aangevinkt dat studenten meerdere keren de opdracht kunnen inleveren. Hier zit geen restrictie voor aantal opdrachten op (de eerste en tweede optie komen dus op hetzelfde neer).
  • of je in de plagiaatcontrole ook tekst uit bibliografieën (bijvoorbeeld overlap in literatuurverwijzingen), citaten en kleine overeenkomsten (vanuit percentage) meeneemt.

   De optie Allow students to view Similarity Reports werkt niet meer: de mogelijkheid om de plagiaatscore te tonen aan studenten stel je in Brightspace in via Edit Assignment > Turnitin® > Display. 
 4. Selecteer onder Additional settings of je bovenstaande instellingen als standaard wilt instellen.
 5. klik op Submit als alle instellingen zijn zoals jij wilt.
 • Ga met je muis op de vraagtekens staan om te zien wat elke optie inhoudt.
 • Wij raden aan onder Similarity Report in te stellen dat je de plagiaatcontrole uitvoert op de deadline (Generate reports on due date), zodat je zeker weer dat elke opdracht wordt meegenomen in de controle. Dit geldt uiteraard alleen als je hebt aangevinkt dat opdrachten worden opgeslagen in de repository en onder Compare Against dat opdrachten ook gecontroleerd worden tegen opdrachten in de repository.
 • Wij raden aan om onder Similarity Report het uitsluiten van bibliografieën, citaten en kleine overeenkomsten (percentage van vijf procent) aan te vinken.

Als een student binnen één opdracht meerdere keren een identiek document inlevert (als dat toegestaan is bij All submissions are kept), verschijnt er geen 100% plagiaatscore. Als een andere student exact hetzelfde document inlevert, krijgt die wel een plagiaatscore van 100%.