Docent - TeacherWerkinstructies en handleidingenBrightspace Docent Activities: DiscussionsHoe beoordeel ik een discussion topic of post (grade item, rubric)? Activities | Discussions

Hoe beoordeel ik een discussion topic of post (grade item, rubric)? Activities | Discussions

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een discussion post of topic kan beoordelen. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Beoordelingsmethode instellen

Het instellen van de beoordelingsmethode van een discussion topic doe je via het Assessmenttabblad van de desbetreffende discussie.

 • Klik op Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Discussions. Je landt op de Discussion List.
 1. Klik op het pijltje naast het topic dat je wilt kunnen beoordelen.
 2. Klik op Edit Topic.
 1. Klik op Assessment (derde tabblad).
 2. Selecteer het gewenste grade item in het dropdownmenu of maak een nieuw grade item aan (New grade item).
 3. Vul onder Score Out Of in wat het maximaal aantal te behalen punten is voor het discussion topic. NB: als je een rubric toevoegt, moet deze score gelijk zijn aan de maximumscore in de rubric.
 4. Klik op Add Rubric om een bestaande rubric toe te voegen of op Create Rubric in New Window om een nieuwe rubric te maken.
 5. Wanneer je Allow assessment of individual posts niet aanvinkt, dan kun je studenten een algemene score geven voor al hun posts binnen een topic samen. Vink Allow assessment of individual posts aan als je posts binnen het topic apart wilt beoordelen. Wanneer je dit aanvinkt, verschijnen de volgende opties voor het berekenen van de eindscore voor het topic in een dropdownmenu:
  • Average post score: de topicscore is het gemiddelde van de scores per post.
  • Maximum post score: de topicscore is de hoogste score op een post
  • Minimum post score: de topicscore is de laagste score op een post.
  • Mode post score - Highest on multiple: de topicscore is de hoogste score die je het vaakst hebt behaald. Bijvoorbeeld: 1x7, 4x8, 3x9 = 8
  • Mode post score - Lowest on multiple: de topicscore is de laagste score die je het vaakst hebt behaald. Bijvoorbeeld: 3x6, 3x7, 1x8 = 6
  • Sum of post scores: de topicscore is de som van de scores op alle posts.
 6. Vink Include unassessed posts in the calculated topic score as zero aan als posts zonder beoordeling meetellen in het berekenen van de topicscore. Deze posts tellen dan mee als nul.
 7. Klik op Save and Close om je instellingen op te slaan en terug te keren naar de Discussion List.

Beoordelen met een grade item

Wanneer je in Brightspace een grade item gemaakt hebt en gekoppeld hebt aan een discussion, kun je het grade item gebruiken om het discussion topic en eventueel de individuele posts te beoordelen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Discussions.
 1. Klik op het pijltje achter het topic dat je wilt beoordelen.
 2. Klik op Assess Topic. Je landt op het Userstabblad.
 1. Je ziet de naam van elke student in de groep met de score die hij/zij heeft behaald voor het topic.
 2. Op het Assessmentstabblad zie je een lijst met de studenten. Hier kun je kiezen of je per student de topicscore ziet of de score op de rubric.
 3. Met de knoppen kun je:
  • alle scores in een keer publiceren in het grade book (Publish All Feedback);
  • alle gepubliceerde scores terugtrekken (Retract All Feedback);
  • aanpassen welke kolommen je ziet (Manage Columns).
 4. Je hebt drie opties om te filteren:
  • Onder View By selecteer je of je alle studenten onder elkaar ziet (User) of alle studenten uit een bepaalde groep (Groups). Klik op Apply om de selectie toe te passen.
  • Zoek in Search For naar een specifieke student.
  • Onder View Options selecteer je of je alleen de topicscores wilt zien of alle scores (dus ook de beoordeling op de rubric). NB: deze optie is alleen zichtbaar als je een rubric hebt gekoppeld aan het topic.
 5. Klik op Topic Score om de student te beoordelen.
 6. Vink het hokje voor First Name, Last Name aan om alle beoordeling in een keer te publiceren.
 7. Je kan ook de beoordelingen individueel te publiceren of de beoordeling terug te trekken door het aanvinken van het hokje voor de poging van de student.
 8. Klik op Publish Feedback om de beoordeling van de geselecteerde studenten te publiceren of Retract Feedback om de beoordeling terug te trekken.
 9. Onder Status zie je de status van de beoordeling. Je ziet hier of de poging al beoordeeld is, of deze gepubliceerd is en wanneer dit gebeurd is.

Onder Topic Score kun je naast beoordelen op het grade item ook direct de rubric beoordelen; door op de rubric te klikken kun je enkel de rubric beoordelen. 

 • Linksboven zie je de naam van de student, het aantal geplaatste posts en het aantal onbeoordeelde posts.
 • Rechtsboven kun je achter Topic Score de beoordeling voor het topic invullen. NB: je kunt alleen de topic score invullen als je hebt ingesteld dat je geen individuele posts beoordeelt. Als je wel de individuele posts beoordeelt, dan berekent Brightspace de topic score aan de hand van de score per post. Scroll naar beneden om de individuele posts te beoordelen.
 1. Onder de rubic kun je onder General Feedback algemene feedback voor de student toevoegen.
 2. In de tabel onderaan zie je de individuele posts van de student, mits het beoordelen van individuele posts is ingesteld. (Als je dit niet hebt aangevinkt, zie je rechtsboven één vakje om de topic score in te vullen.) Vul onder Score het aantal punten in dat de student ontvangt voor elke post.
 3. Klik op Publish om de feedback op te slaan en zichtbaar te maken voor de student of op Save Draft om de beoordeling op te slaan zonder deze al zichtbaar te maken.

Beoordelingen voor grade-items die je publiceert, pusht Brightspace automatisch naar de Pulse-app. Als je een beoordeling intrekt (Retract), kunnen studenten deze in Brightspace niet meer zien, maar in Pulse wel! Als je de beoordeling voor een grade-item verbergt nadat je deze hebt gepubliceerd, zien studenten in Pulse dus niet de meest recente beoordeling. Zij krijgen hier geen melding van. Wij raden dus aan om een gepubliceerd grade-item niet in te trekken, omdat dit verwarring kan opleveren bij de student. Als je een beoordeling aanpast, publiceer deze dan direct opnieuw, zodat Brightspace de nieuwe beoordeling ook naar Pulse pusht.

Beoordelen met een rubric

Wanneer je in Brightspace een rubric gemaakt hebt en gekoppeld hebt aan een discussion, kun je de rubric gebruiken om ingeleverde discussions te beoordelen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Discussions.
 • Klik op het pijltje achter het topic dat je wilt beoordelen.
 • Klik op Assess Topic.
 • Klik op Topic Score om de student te beoordelen. Er opent zich een pop-up venster met de Rubric.
 1. In de rubric kun je voor elk criterium selecteren welk level de student heeft behaald.  
 2. Klik op Publish om de beoordeling te publiceren voor de student of op Save Draft om de beoordeling op te slaan maar nog niet zichtbaar te maken voor de student.

Individuele posts beoordelen

Je kunt individuele posts beoordelen via Assess Topic (zoals hierboven), maar je kunt ook binnen het topic navigeren naar de posts die je wilt beoordelen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Discussions.
 • Klik op het topic waarbinnen je posts wilt beoordelen.
 • Klik op de post die je wilt beoordelen.
 • Klik op het pijltje achter de naam van de student.
 • Klik op Assess Student. Er opent een nieuw venster.
 • Vul de rubric(s) in als deze aan de discussie zijn gekoppeld.
 1. Vul eventueel feedback in.
 2. Vul de score in voor iedere individuele post van de student.
 3. Rechtsboven verschijnt een totaalscore. De manier van berekenen is afhankelijk van welke beoordelingsmethode je hebt geselecteerd. In dit geval is dat een gemiddelde van alle individuele cijfers.
 4. Klik op Publish als je de score direct wilt publiceren. Klik op Save Draft als je de gegevens wel wilt opslaan, maar nog niet wilt publiceren. Klik op Update als je de nieuwe feedback wilt publiceren.