Docent - TeacherWerkinstructies en handleidingenBrightspace Feedback en beoordeling: Turnitin en UrkundHoe voorzie ik een assignment van feedback met GradeMark? Activities | Assignments

Hoe voorzie ik een assignment van feedback met GradeMark? Activities | Assignments

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een assignment voorziet van feedback met GradeMark. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Feedback geven

Om opdrachten na te kijken in Turnitin, gebruik je een tool die GradeMark heet. Dit kun je aanzetten door onder het tabblad Turnitin® een vinkje te zetten voor Enable GradeMark. In dit scherm vind je ook de optie om Originality Check® aan te zetten, de plagiaatcontrole van Turnitin.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments. Je landt op de Assignments homepage.
 • Klik op de gewenste assignment.
 • Klik op het documentenbakincoon om de opdracht te uploaden in Turnitin. Het kan even duren tot Turnitin de opdracht verwerkt heeft: tijdens dit proces verschijnt de tekst In Progress.
 • Klik op het potloodicoon om de Feedback Studio te openen. Er opent een nieuw venster. Staat Originality Check aan, dan zie je de plagiaatscore vóór het gegeven cijfer staan.

Je kunt ook gebruik maken van de Turnitin Feedback Studio app (alleen voor iPad). Hoe je deze gebruikt, lees je in het artikel Hoe gebruik ik de Turnitin Feedback Studio app?

 • Voeg je feedback toe, bijvoorbeeld met behulp van Quickmarks of een rubric. Sluit het venster als je klaar bent (wijzigingen worden automatisch opgeslagen).
 • Aan de rechterkant van het scherm vind je een menu met verschillende knoppen. Van boven naar beneden:
  • Quickmarks: Veelgebruikte feedbacktermen die je het document in kan slepen.
  • Feedback Summary: Hier geef je algemene feedback op het geopende document, zowel in tekst- als spraakvorm.
  • Rubric/Form: Hier vind je Rubrics terug waarmee het document nagekeken kan worden.
  • Match Overview: Hier vind je de resultaten van de Originality Check, dus in hoeverre het document overeenkomt met andere teksten.
  • All Sources: Een lijst met alle bronnen die overeenkomen met tekst in het document.
  • Filters and Settings: Instellingen met betrekking tot welke bronnen meegenomen worden in de plagiaatcheck.
  • Excluded Sources: Hier kun je specifieke bronnen uitsluiten van de plagiaatcheck.
  • Download: Met deze optie download je de opdracht van de student.
  • Submission Information: Hier staan details over wat en wanneer er is ingeleverd. Ook zaken als het aantal pagina's en woorden vind je hier terug.

Feedbackopties

Je kunt op verschillende manieren feedback geven met behulp van Turnitin, namelijk met Quickmarks, met inline comments, met Text Comments en met rubrics. Hieronder laten we je zien op welke manieren je dit kunt doen.

Met Quickmarks

 • Quickmarks zijn vooraf ingestelde zinnen die je in het werk van de student kan slepen. Hiermee kun je het geven van feedback stroomlijnen en snel een ingeleverd werk nakijken. Deze kun je uit het menu in de zijbalk aan de rechterkant de tekst in slepen.
 • Verwijder Quickmarks door erop te klikken en dan op het prullenbakicoon te klikken.

Met inline comments

 • Inline comments laten je commentaar rechtstreeks in de tekst plaatsen. Deze kun je met de Convert to Quickmark-functie omzetten naar een Quickmark, zodat je een specifiek stuk feedback gemakkelijk vaker kunt plaatsen.
 • Je plaatst inline comments door te klikken in de tekst waar je je comment wil plaatsen. Klik vervolgens op het tekstballonnetje en vul je feedback in.
 • Door op het blauwe tekstballonnetje te klikken en op het prullenbakicoon te klikken, verwijder je een inline comment.

Met Text Comments

 • Text Comments zijn opmerkingen voor de gehele tekst, waar je meer informatie in kwijt kan dan in een inline comment. Deze vind je onder het menuitem Feedback Summary.
 • Vul je feedback in onder de blauwe balk waar Text Comment staat. Je kunt je tekst hier dikgedrukt, schuingedrukt of onderstreept maken. Daarnaast kun je ook links invoegen.
 • Boven dit veld kun je ook een Voice Comment achterlaten, waarmee je tot drie minuten aan gesproken feedback kunt achterlaten.

Met Rubrics

 • Met Rubrics kun je feedback achterlaten op basis van een eerder ingesteld nakijkmodel. Hiermee kun je feedback geven door middel van eerder opgegeven criteria, waarmee je snel uitgebreid commentaar aan een student kunt geven.

Feedback publiceren

 • Als je feedback hebt ingevuld in Turnitin, geeft Brightspace dit aan met een tekstwolkje en eventueel het ingevulde cijfer achter de opdracht in de lijst met submissions voor een specifieke assignment. Zonder deze feedback in Brightspace te publiceren, ziet een student dit echter nog niet. Zet een vinkje voor de opdracht waar je de feedback van wil publiceren en kies Publish Feedback of klik op de naam van de opdracht en vervolgens op Publish/Update (rechtsonder).
 • De synchronisatie van cijfers tussen Brightspace en Turnitin verloopt niet altijd automatisch. Hiervoor moet de instelling Automatically sync grades as Draft in Brightspace aangevinkt zijn in de instellingen van de assignment, onder het tabblad Turnitin®. Als je deze instelling hebt geactiveerd, wordt het cijfer dat je in Turnitin invult direct in Brightspace ingevuld. Zo staat het direct klaar om gepubliceerd te worden.

Cijfers later aanpassen

 • Wil je een cijfer wat je in Turnitin hebt gegeven later aanpassen? Dan kun je dit in Grademark doen. Ga terug naar de Feedback Studio en pas hier het cijfer aan.