Docent - TeacherWerkinstructies en handleidingenBrightspace Docent Best practices en voorbeeld casussenBest practice: een intekenlijst met timeslots voor studentgesprekken.

Best practice: een intekenlijst met timeslots voor studentgesprekken.

Om een timeslot open te zetten waar studenten zich op kunnen intekenen, maak je groepen aan van grootte één (of zoveel als er tegelijk een afspraak kunnen maken) met de timeslot als groepsnaam (datum en tijd). Selecteer een groepscategorie met Self Enrollment. Lees meer over het aanmaken van groepen.

Via Grades kun je een overzicht en uitdraai maken van wie in welke groep zit. Aan de titel van de groep kun je zien op welk tijdstip iemand heeft ingetekend.