Hoe gebruik ik PeerMark voor peer reviews?

PeerMark-assignment aanmaken en instellen

Om PeerMark te kunnen gebruiken in je cursus, moet je deze functie eerst aanzetten. Neem hiervoor contact op met de ict-ondersteuner in je faculteit.

PeerMark is een functie van Turnitin waarmee studenten feedback op elkaars ingeleverde werk kunnen geven. Om gebruik te maken van PeerMark in Brightspace, maak je eerst een aparte PeerMark assignment aan. Je kunt PeerMark dus niet gebruiken bij een bestaande assignment! Je maakt deze aparte assignment niet aan in Assignments, maar direct in de (sub)module in Content waarin je de PeerMark assignment wilt plaatsen. Deze kun je vervolgens beoordelen als iedere andere Turnitin assignment in Brightspace.

Als je een PeerMark assignment aanmaakt, maakt Brightspace automatisch een grade item aan voor deze assignment. Dit grade item kom als een los item te staan onderaan in het grade book. De weging van dit losse grade item is automatisch 10%. Je moet dus zelf het grade item in de juiste category plaatsen en de weging aanpassen.

 1. Navigeer naar Content in de navbar van je cursus.
 2. Navigeer naar de (sub)module waarin je de PeerMark assignment wilt plaatsen.
 3. Klik op Existing Activities.
 4. Klik op PeerMark Assignment.

Zet het topic op Draft nadat je deze hebt aangemaakt. Op deze manier kun je de PeerMark assignment instellen zonder dat deze op enig moment zichtbaar is voor studenten. Je kunt de assignment ook in een module plaatsen die nog op draft staat.  

 1. Vul de instellingen van de opdracht in:
  • Vul onder Title een titel in voor de assignment.
  • Voeg onder Instructions eventueel een beschrijving toe.
  • Vul onder Max Grade de maximaal te behalen score in.
  • Vul onder Start Date, Due Date en Feedback Release Date eventueel een startdatum, deadline en/of de datum dat Brightspace de feedback vrijgeeft in.
 2. Klik op Optional Settings voor overige instellingen, zoals het toestaan van te laat ingeleverde opdrachten, plagiaatcheck en rubrics.
 3. Klik op Submit als je klaar bent.

Je hebt nu een assignment aangemaakt in Content, waarin je PeerMark nog moet aanzetten.

 • Navigeer naar de (sub)module in Content waarin je de PeerMark assignment hebt aangemaakt.
 • Klik op de assignment om deze te openen.
 • Je landt op de Assignment Inbox van Turnitin. Hier verschijnen de bestanden die studenten inleveren in de assignment. NB: je ziet de ingeleverde opdrachten dus niet in Brightspace zelf terug, zoals je dat bij een gewone Brightspace assignment wel ziet. Deze bestanden blijven in de Turnitin omgeving.
 • Op dit punt moet je PeerMark nog aanzetten voor deze assignment. Klik hiervoor op Settings.

De eerste keer dat je de Assignment Inbox opent, moet je akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden.

 1. Pas eventueel de Start Date, Due Date en Feedback Release Date aan. Deze data gelden voor het inleveren van de opdracht zelf, dus niet voor het gedeelte waar studenten hun peer review inleveren.
 2. Selecteer Enable PeerMark.
 3. Klik op Submit. Je hebt PeerMark nu aangezet voor de assignment.

De data die je in Turnitin instelt voor de PeerMark assignment worden niet doorgezet naar Brightspace, doordat PeerMark ingezet wordt als external learning tool (extern programma). Je kunt echter wel de start- en einddata in Brightspace zelf instellen om controle te houden over wanneer het topic met de assignment zichtbaar is voor studenten. Dit doe je op dezelfde manier als voor andere topics onder Content. Lees hiervoor het artikel Hoe stel ik release conditions in voor een topic onder Content?

 • Nu je PeerMark hebt ingeschakeld voor de assignment, zie je de opties PeerMark Setup en PeerMark Reviews in de navbar van Turnitin. Klik op PeerMark Setup om het peer review-gedeelte van de assignment in te stellen.
 1. Je landt op het tabblad PeerMark Assignment.
 2. Vul onder Title een titel in voor de assignment. Vul onder Instructions eventueel instructies of een beschrijving in. Studenten kunnen deze instructies zien als ze aan de assignment beginnen.
 3. Vul onder Point Value in wat het hoogste cijfer is dat een student kan halen.
 4. Stel onder Start Date en Due Date in wanneer de peer review assignment opengaat en wanneer de deadline is. NB: deze data zijn verschillend van de inleveropdracht zelf die je eerst hebt aangemaakt. Deze instellingen gaan specifiek over het gedeelte van de opdracht dat met peer feedback te maken heeft.
 5. Onder Additional Settings vind je instellingen voor onder meer de automatische verdeling van papers onder studenten, of reviews anoniem zijn en hoeveel papers studenten krijgen om te reviewen.

De data van de peer feedback kunnen niet eerder zijn dan de data van de assignment zelf. De Feedback Release Date kan niet eerder zijn dan de Due Date.

 1. Onder Additional Settings kun je een aantal opties in- of uitschakelen:
  • Onder Award maximum points on review stel je in of studenten na het schrijven van een review automatisch het maximum aantal punten behalen.
  • Onder Students can view the names of their peers during review stel je in of studenten de naam kunnen zien van degene die ze reviewen en de namen van degene die hen hebben gereviewd.
  • Onder students without a submission can review stel je in of studenten kunnen reviewen zonder eerst zelf een opdracht in te leveren.
  • Onder Automatically distribute papers for review vul je in hoeveel opdrachten studenten toegewezen krijgen om te reviewen.
  • Onder Students can self-select papers for review vul je in of en hoeveel opdrachten studenten zelf kunnen uitkiezen om te reviewen. NB: vul 0 in als studenten zelf geen opdrachten mogen kiezen.
  • Onder Students must review their own paper stel je in of studenten hun eigen opdracht moeten reviewen.
 2. Klik op Save & Continue om je wijzigingen op te slaan.

Vragen toevoegen

Als je wilt dat studenten specifieke vragen beantwoorden tijdens het nakijken, dan kun je deze instellen via PeerMark Questions. Je kunt studenten open vragen laten invullen of een cijfer laten geven aan de hand van specifieke criteria.

 1. Navigeer naar PeerMark Questions (tweede tabblad).
 2. Klik op Add from Library om vragen toe te voegen uit je persoonlijke vragenbibliotheek of de voorbeeldvragen van Turnitin. Dit is handig als je meerdere PeerMark assignments wilt aanmaken met dezelfde vragen. NB: na het invoegen kun je deze vragen nog aanpassen.
 3. Klik op Add Question om een nieuwe vraag toe te voegen aan de assignment.
 4. Klik op Reorder questions om de volgorde van de gekozen vragen te veranderen.
 5. Klik achter de vraag op het potloodicoon op de vraag te bewerken of op het prullenbakicoon om hem te verwijderen.
 6. Klik op Save to Library om je vragen op te slaan voor hergebruik. NB: als je nog geen vragenbibliotheek hebt aangemaakt voor PeerMark, kun je deze hieronder direct aanmaken met Add Library.

Als de PeerMark assignment actief is, dan kun je geen vragen meer toevoegen.

Verdeling van opdrachten

Je kunt onder Distribution zien hoe de ingeleverde assignments verdeeld zijn onder studenten en handmatig opdrachten aan studenten toewijzen. Dit zie je dus pas als studenten opdrachten hebben ingeleverd. Hoeveel opdrachten iedere student moet nakijken, hangt af van de instellingen van de assignment.

 1. Navigeer naar Distribution (derde tabblad).
 2. Onder Filters & Settings stel je in welke studenten zichtbaar zijn. Zo kun je in een oogopslag zien wie er bijvoorbeeld nog geen partner heeft. Ook kun je hier naar een specifieke student zoeken.
 3. Achter de naam van de student zie je of het systeem automatisch studenten aan elkaar heeft toegewezen en hoeveel (als je dit eerder hebt ingesteld).
 4. Met de plus- en miniconen kun je opdrachten om te reviewen toewijzen aan studenten. Als je op het plusicoon klikt, dan kun je direct kiezen aan welke student je de auteur wil koppelen.

Als de PeerMark assignment actief is, dan kun je geen aanpassingen meer maken in de verdeling. Je kunt dus niet meer handmatig studenten aan elkaar koppelen.

PeerMark reviews bekijken

Onder het tabblad PeerMark Reviews kun je de status van de peer reviews binnen de assignment bekijken. Hier zie je onder meer hoeveel reviews een student al gekregen heeft, hoeveel ze er hebben ingediend over anderen en welke cijfers ze hebben gekregen. Ook kun je hier zelf feedback geven aan studenten.

 1. Navigeer naar PeerMark Reviews (derde tabblad) in de navbar van Turnitin.
 2. Klik onder Review op het potloodicoon om zelf een review achter te laten voor deze student. De knop is groen als je al een review hebt achtergelaten.
 3. Klik op Download Scaled Responses (xls) om de resultaten van de peer review assignment te downloaden als Excelbestand. Hiermee zie je in een oogopslag de scores op de vooraf ingestelde vragen. NB: je ziet niet de commentaren!
 4. Onder Submitted zie je hoeveel reviews een student heeft ingediend (inclusief een eventuele review van zijn/haar eigen opdracht).
 5. Onder Received zie je hoeveel reviews een student heeft ontvangen.

Klik onder Submitted en Received op het getal om de reviews te bekijken, inclusief de gegeven commentaren.

 • Je navigeert respectievelijk naar het tabblad Submitted Reviews dan wel Received Reviews. Klik op een review of op de blauwe knop om de opdracht te openen. De opdracht opent in een nieuw venster. Je kunt hier de review bekijken en eventueel een cijfer geven voor de review.
 • Klik op Reviews om terug te keren naar de overzichtspagina van de reviews.

PeerMark assignment beoordelen

Als je een PeerMark assignment wilt beoordelen, doe je dit in Turnitin en niet in Brightspace zelf.

 1. Navigeer in Content naar de (sub)module waarin de PeerMark assignment staat.
 2. Klik op de assignment.
 • Klik in de Assignment Inbox op de titel van de opdracht of op Grade achter de opdracht die je wilt beoordelen. De Turnitin Feedback studio opent in een nieuw venster. Hier kun je feedback geven en eventueel een cijfer geven. NB: dit cijfer wordt automatisch in het grade book gezet en is dus ook direct zichtbaar voor de student!