Hoe kan ik een (deel van een) tentamen herscoren?

Herscoring kan gebruikt worden als er een probleem is met één of meerdere vragen van het afgenomen tentamen.  

 1. Klik op Beoordeling.
 2. Klik op het tabblad Her-scoring.
 3. Klik op de toets die je (deels) wilt herscoren.
 1. Klik op de vraag waarvoor je een actie wilt uitvoeren.
 2. Klik vervolgens op één van de volgende drie acties:
  Antwoord aanpassen: je kunt het juiste antwoord of de maximale score wijzigen voor meerkeuze- meerdere antwoorden- en of/of-vragen. Zie Antwoord aanpassen voor meer informatie.
  Volledige score: alle kandidaten in het schema ontvangen het maximale aantal punten voor deze vraag. Zie Volledige score voor meer informatie.
  Verwijderen: de vraag wordt niet meer meegenomen in de beoordeling van de toets. Zie Verwijderen voor meer informatie.

Antwoord aanpassen

 1. Voer (één van) de twee volgende actie(s) uit:
  • Als je het antwoord wilt wijzigen, selecteer onder Antwoordalternatieven welk antwoord als juist gemarkeerd moet worden.
  • Als je de score van de vraag wilt wijzigen, vul dan onder Nieuwe score de waarde in die de vraag moet krijgen.
 2. Vink aan dat je de gevolgen van het wijzigen van items begrijpt. De gevolgen zijn dat na aanpassing de tentamens opnieuw nagekeken worden en alle scores worden herberekend.
 3. Het Opmerking-veld mag niet leeg blijven. Vul bijvoorbeeld een reden in waarom het antwoord is veranderd of waarom er een nieuwe score is toegekend.
 4. Klik op Aanpassen.

Na het toepassen van de wijzingingen worden alle tentamens opnieuw nagekeken en de scores herberekend.

Je komt nu terug in het overzicht van alle vragen, waar je een voorbeeld ziet van het effect van je aanpassingen. Op basis van deze gegevens kun je beslissen of je de aanpassingen wilt behouden (Aanpassingen toepassen) of weggooien (Annuleren). Selecteer Aanpassingen toepassen.

 1. Vink aan dat je gevolgen van de aanpassingen begrijpt
 2. Klik op Toepassen.

De aanpassingen zijn nu succesvol toegepast.  

In verband met de nog beperkte functionaliteit raden wij af om via Cirrus de kandidaten een e-mail te sturen.

Volledige score

 1. Vink eventueel aan of kandidaten die de vraag niet hebben beantwoord ook de volledige score krijgen.
 2. Vink aan dat je de gevolgen van het toekennen van de volledige score begrijpt
 3. Het Opmerking-veld mag niet leeg blijven. Vul bijvoorbeeld een reden in waarom iedereen de volledige score krijgt.
 4. Klik op Volledige score toepassen.

Je komt nu terug in het overzicht van alle vragen, waar je een voorbeeld ziet van het effect van je aanpassingen. Op basis van deze gegevens kun je beslissen of je de aanpassingen wilt behouden (Aanpassingen toepassen) of weggooien (Annuleren). We selecteren Aanpassingen toepassen.

 1. Vink aan dat je gevolgen van de aanpassingen begrijpt
 2. Klik op Toepassen.

De aanpassingen zijn nu succesvol toegepast.  

In verband met de nog beperkte functionaliteit raden wij af om via Cirrus de kandidaten een e-mail te sturen.

Verwijderen

 1. Vink aan dat je de gevolgen van het verwijderen van items begrijpt.
 2. Het Opmerking-veld mag niet leeg blijven. Vul bijvoorbeeld een reden in waarom het item is verwijderd.
 3. Klik op Verwijderen.

 Je komt nu terug in het overzicht van alle vragen, waar je een voorbeeld ziet van het effect van je aanpassingen. Op basis van deze gegevens kun je beslissen of je de aanpassingen wilt behouden (Aanpassingen toepassen) of weggooien (Annuleren). We selecteren Aanpassingen toepassen.

 1. Vink aan dat je gevolgen van de aanpassingen begrijpt
 2. Klik op Toepassen.

De aanpassingen zijn nu succesvol toegepast.  

In verband met de nog beperkte functionaliteit raden wij af om via Cirrus de kandidaten een e-mail te sturen.

Let op: de bovengenoemde wijzigingen worden alleen doorgevoerd in het tentamen dat is nagekeken en niet in de itembank waar het originele item staat. Ga naar de itembank om wijzigingen aangaande het item ook daar door te voeren.