Hoe kan ik vragen onder de beoordelaars verdelen?

Deze handleiding is alleen van toepassing als je bij de instellingen hebt gekozen voor Toewijzing per Item. Zie Hoe kan ik de manier van beoordelen instellen? voor meer informatie.

Voordat je begint met het verdelen van de studenten onder de beoordelaars, voeg je eerst de beoordelaars toe aan de toets met behulp van deze handleiding.

Na het toevoegen van de beoordelaars wijs je de items toe aan de beoordelaars. Dit kan automatisch of handmatig.

Automatisch verdelen van beoordelaars

  • Klik op Automatische verdeling.
  1. Kies voor Wijs toe aan alle items als je alle vragen aan één beoordelaar wil toewijzen. Selecteer de beoordelaar.
  2. Kies Beoordelaars willekeurig toewijzen als je de vragen onder de beoordelaars wil verdelen.
  3. Klik op Opslaan en sluiten.

Handmatig verdelen van beoordelaars

  1. Klik op het tabblad Verdeling.
  2. Klik op Selecteer beoordelaar en selecteer de juiste beoordelaar voor elk item.
  3. Klik onderaan de pagina op Opslaan.