Hoe kan ik een herbeoordeling instellen?

Tijdens het instellen van de Beoordeling (Hoe kan ik de manier van beoordelen instellen?) kan je kiezen voor het gebruiken van Herbeoordeling.

  1. Klik op Beoordeling en kies voor de toets waarbij je herbeoordeling wil instellen.
  2. Vink Herbeoordeling gebruiken aanEr verschijnen nu extra opties onder het kopje Herboordeling.
  3. Selecteer Beoordelaarsannotaties weergeven zodat de herbeoordelaars de annotaties van de eerste beoordelaars kunnen inzien.
  4. Vul in hoeveel procent de beoordelingen van de verschillende beoordelaars mogen verschillen voordat het antwoord van de kandidaat naar de herbeoordeling gaat. (Dit kan alleen geselecteerd worden wanneer bij Beoordelingstype gekozen is voor Twee beoordelaars).
  5. Vul het percentage in dat de kandidaat van de cesuur af moet zitten om herbeoordeeld te worden.
  6. Vul in het bereik wanneer de beoordeelde examens naar herbeoordeling gaan.
  7. Kies voor Opslaan en volgende stap om herbeoordelaars toe te wijzen aan de toets. 

Alle vragen van een student moeten herbeoordeeld worden. Als je alleen een deel van de vragen herbeoordeelt en indient, worden de scores van de  herbeoordeelde vragen niet meegenomen.