Hoe maak ik een CIP-vraag aan?

 1. Voer een titel in.
 2. Voer de vraag in.
 3. Voeg eventueel een of meerdere (media)bestand(en) toe.
  Een bronbestand betekent dat je een PDF kan toevoegen die in de toets in een apart pop-up venster wordt geopend.
  Een mediabestand is een afbeelding die bij de vraag getoond wordt.
 4. Klik op Kolom toevoegen om kolommen toe te voegen. Dit kun je zo vaak doen als je wilt.
 5. Klik op Rij toevoegen om rijen toe te voegen. Dit kun je zo vaak doen als je wilt.
 6. Voer de titel van de rij in en klik op Sluiten. Herhaal dit voor elke toegevoegde rij. 
 7. Voer de titel van de kolom in en klik op Sluiten. Herhaal dit voor elke toegevoegde kolom.
 8. Vul in elk hokje het correcte antwoord in en klik op Sluiten.
 9. Selecteer Afleiders gebruiken als je meer antwoordmogelijkheden wil geven om af te leiden van het correcte antwoord. Vul dan de afleiders per kolom in.
 10. Vul in welke score er toegekend moet worden bij het correct beantwoorden van de vraag.
 11. Klik op Opslaan en sluiten

Geavanceerde opties

 1. Klik rechtsboven op Opties.
 2. Vink Opties in de vraagtekst aan om de antwoordmogelijkheden in de vraagtekst weer te geven.
 3. Kies de scoringsmethode.  Klik op Polytoom (de student krijgt punten toegekend als de vraag deels goed beantwoord is) of Dichotoom (de student krijgt alleen punten toegekend als de vraag volledig correct is beantwoord).

4. Bij Polytome Scoringsmethode moet je nog uit de volgende opties kiezen:

 • Score per cel: de score wordt evenredig verdeeld over het aantal cellen.
 • Volledig/geen score: de student krijgt de volledige score per rij als de hele rij correct is ingevuld. Bij 1 of
  meer fouten worden er 0 punten per rij toegekend.
 • Gedeeltelijke score: de student krijgt de volledige score per rij als de hele rij correct is ingevuld. Bij 1 fout krijgt de student 50% van de punten. Bij 2 of meer fouten krijgt de student 0 punten toegekend.

Feedback op vragen

De per vraag ingestelde feedback kan worden getoond tijdens de kandidaat inzage, of bij formatieve toetsen. Hier kan de feedback getoond worden na het beantwoorden van de vraag, of na het inleveren van de toets. Je kunt kiezen voor algemene feedback of gedetailleerde feedback.

 1. Kies Algemeen om algemene feedback in te stellen.
 2. Selecteer Feedback op vraag weergeven om  één algemene feedback over de vraag te geven.
 1. Kies Gedetailleerd om gedetailleerde feedback in te stellen.
 2. Selecteer Feedback op vraag weergeven om feedback in te stellen voor het juiste antwoord en het foute antwoord.

Kladblok

De kandidaat kan hier aantekeningen maken ter verduidelijking van het gegeven antwoord. Deze aantekeningen worden opgeslagen en zijn te zien tijdens het nakijk proces.

Selecteer Kladblok toestaan voor kandidaten als je de kandidaten de mogelijkheid wil bieden om hun antwoord te beargumenteren of berekenen.

Tijdens het samenstellen van de toets heb je de mogelijkheid om kladblok toe te staan voor alle vragen, geen enkele vraag of de geselecteerde vragen. Bespreek je voorkeuren met je facultair coördinator.