Hoe kan ik een (deel van een) tentamen herbeoordelen?

Om te kunnen herbeoordelen, moet Herbeoordeling ingesteld zijn voordat het tentamen afgenomen wordt. Zie 'Hoe kan ik een herbeoordeling instellen?' voor meer informatie.

Er moet een herbeoordelaar ingesteld zijn. Dit is iemand anders dan de beoordelaar. Zie hiervoor Hoe kan ik beoordelaars aan een toets toewijzen?
Zodra de herbeoordelaar is ingesteld, kan deze persoon de vraag nakijken.

Alleen vragen van het type Essayvragen kunnen herbeoordeeld worden.

Tijdens het instellen van de manier van nakijken wordt er een keuze gemaakt wanneer nagekeken tentamens in aanmerking voor herbeoordeling:

 1. Bij een Verschil in score. Dit geldt alleen als het 4-ogen principe (2 beoordelaars) is ingesteld. Als het verschil in scores van beide beoordelaars groter is dan bijvoorbeeld 10 % gaat dit naar herbeoordeling.
 2. Afstand tot cesuur

Als je rechten hebt gekregen om een toets te herbeoordelen, verschijnt er op je Dashboard een melding dat je als herbeoordelaar bent toegevoegd.

 1. Klik op Beoordeling.
 2. Klik op het tabblad Beoordeel.
 3. Klik op de titel van de toets die je wil gaan herbeoordelen.

Alleen de kandidaten waarbij herbeoordeling nodig is, zijn zichtbaar in dit scherm.

 • Klik op de kandidaat waarvan je het antwoord wil nakijken.

 

 • Klik op Beoordeling nodig achter de vraag die je wil nakijken. Je komt nu in het nakijkscherm.
 1. Hier staat de vraag die je gaat nakijken
 2. Hieronder staat het ingevulde antwoord van de kandidaat.
 3. Vul hier de score in die de student krijgt met het antwoord voor deze vraag.
 4. Vul hier eventueel een Algemene conclusie in over de beoordeling.
 5. Voeg eventueel Annotaties toe.
 6. Sla de beoordeling op en kijk de volgende vraag of kandidaat na. Zie Beoordeling opslaan voor meer informatie.

Na het herbeoordelen moeten de scores ingediend worden.

Het gemiddelde van de score van de initiele beoordelaar en de score van de herbeoordelaar wordt de uiteindelijke score voor de kandidaat

 1. Vink de student aan waarvan je de beoordeling wil indienen.
 2. Klik op Geselecteerde beoordeling(en) indienen.
 1. Klik op Doorgaan.

De beoordelingen zijn nu ingediend. Achter de herbeoordeelde student staat nu Scoren is voltooid.