Hoe worden onderwerpen beheerd?

Doel: Onderwerpen worden gebruikt om aan notities en mededelingen te koppelen. Op die manier kunnen mededelingen en notities worden gerubriceerd en geautoriseerd. Het beheer gebeuird in twee verschillende tabellen, maar kent dezelfde beheersaspecten. Daarom is deze werkinstructie voor beide doelen geschreven.

Voor wie: Deze werkinstrcutie is bedoeld voor beheerders die onderwerpen mogen beheren.  

Ga naar: > Beheer > Referentietabellen > Algemeen of Student Studievolg

Om onderwerpen toe te voegen ga je als volgt te werk.

  1. ga naar het tabblad Onderwerpen notitie (of Communicatie - onderwerpen)
  2. klik op de  (+) knop in het bovenste deel van het scherm
  3. voer een code en beschrijving in
  4. klik op de knop "Opslaan"
  5. klik op de (+)  knop om aan tegeven welke medewerkers emt welk gebruikersprofiel toegang hebben tot het onderwerp. Hiermee wordt bepaald welke medewerkers dit onderwerp en de subonderwerpen in een lijst te zien krijgen en kunnen gebruiken. Zo kun je onderwepen aan specifieke gebruyikersgroepen toekennen, die dan alleen door gebruikers van die gebruikersgroep kunnen worden gebruikt.
  6. Klik op de  (+) knop om een nieuw sub-onderwerp aan te maken
  7. voer een code in, en geef een omschrijving
  8. sla nu het onderwerp op door op de knop "Opslaan" te klikken.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment