Uitbrengen Advies MOMI

MOMI staat voor Modern Migratiebeleid. In het kader van deze wet werd besloten dat vreemdelingen afkomstig van buiten de EER, die een verblijfsstatus hebben op basis van hun inschrijving als student aan een instelling voor hoger onderwijs, elk jaar verplicht een aantal studiepunten dient te behalen. Doen ze dat niet dan vervalt hun verblijfsvergunning.  Daarom moet de instelling elk jaar melden hoeveel studiepunten de groep studenten die onder MOMI valt heeft behaald. In deze werkinstruictie wordt beschreven hoe dit proces in zijn werk gaat.

vaststellen van de groep die onder MOMI valt

Om de set van studenten waarvoor de behaalde studielast moet worden berekend vast te stellen moet en selectie worden gemaakt. De afspraak is dat de informatie manager van DSZ dit doet. De set wordt vastgesteld op basis van de colgende criteria:

 1. Actiefcode 4
 2. Collegejaar
 3. Soort inschrijving S
 4. Verblijfsdocument T1-STUDIE-MOMI
 5. Nationaliteit = NIET EER (optineel checken verschil op levert, in principe zou het gelijk moeten zijn)

Aanmaken collectief advies

Het aanmaken van  het "Collectief advies" waarmee de behaalde studielast wordt berekend gaat als volgt te werk.

 1. Ga naar menu Collectief advies
 2. Maak een nieuw advies aan door op de "+" knop te klikken.

 

Invoeren advies gegevens

Inrichten van het advies

 1. Geef het advies een naam: MOMI
 2. Kies een advies type (in februari Voorlopig)  en in september Definitief)
 3. kies een collegejaar waarvoor het advies geldt.
 4. klik op de "+" knop om de beschikbare adviezen aan te maken
 5. selecteer de adviezen N (Negatief)  en P (Positief)
 6. klik op tabblad "Eisen" om de de eisen te definieren

Definieer de eisen voor de verschillende adviezen.

Om de eisen voor de verschillende adviezen te definieren ga je als volgt te werk

Vul de punten marges bij de verschillende adviezen in en sla op.

 

Studenten toevoegen

Voeg nu de studentengroep toe (zie stap 1)  waarvoor het advies moet worden uitgebracht. Doe dat door op de  "++" knop te klikken en dan de groep te selecteren die je bij stap 1 hebt gemaakt.

Selecteer de studenten

Selecteer de gevonden studenten uit de groep door op de knop "Voeg toe" te klikken

Tellen behaalde studielast

Tel de behaalde studielast

Controlleer en vaststellen

Ga naar tabblad Studenten en controleer en pas eventueel het advies aan de dat vastgesteld is in de vorige stap.

Uitdraaien overzicht

Vraag nu het rapport met studenten op volgens bovenstaande criteria. En stuur het rapport naar de informatiemanager DSZ en de Studentendecaan

Vaststellen collectieve advizen

Om de adviezen vast te stellen ga je als volgt te werk. Stel m.b.v. de actieknop het advies vast.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment