CSA informeren student

Deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers van de CSA die HBO-minor aanmeldingen behandelen in Osiris basis.

Filteren te informeren studenten

Gebruik in scherm 2.3.01 Aanmeldingen het filter 'hbo-minoren CSA informeren student (facultair)' om de te informeren studenten te selecteren.

Informeer de student

In Osiris aanmelding zie je bij de student het volgende:

Deze student is toegelaten en kan geïnformeerd worden.

CSA informeert de student per e-mail over het toelatingsbesluit van de toelatingscommissie.

  1. Geef aan of de email verstuurd is aan de student
  2. Geef aan of je Kies op Maat al hebt bijgewerkt. Indien er sprake is van een convenant hoef je Kies op maat niet bij te werken.

Na het informeren van de student per email en het bijwerken van Kies op Maat (indien van toepassing), zet CSA de status in de checklist op ‘geïnformeerd’.

Daardoor wordt het dossier op het hoogste niveau verwerkt >  Status ‘Afgehandeld’ en besluit ‘Toekend’ of ‘Afgewezen’.

 

Toelating invoeren

Daarnaast zal CSA nog, indien nodig, een toelating in Osiris invoeren (menu 2.1.12 Toelatingsbeschikkingen).

Ingeval van toelating wordt de student opgenomen in het inschrijfproces. Aan de hand van het geuploade identiteitsbewijs kan de identiteit van de student geverifieerd worden.

Om daadwerkelijk ingeschreven te worden, dient de student de volgende zaken in te leveren bij CSA:

  • BBC van thuisinstelling (in elk geval indien via convenant)
  • Xxx

Hierover wordt de student per e-mail geïnformeerd en geïnstrueerd.