Taken van het centrale Admissions Office

Het Admissions Office (AO) is verantwoordelijk voor de verwerking van reguliere aanmeldingen van studenten die niet direct toelaatbaar zijn voor een Bachelor- of (pre)Master programma. Dit zijn twee soorten studenten:

  • Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding
  • Studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding (bijvoorbeeld een HBO Propedeuse voor een Bacheloraanmelding)

De medewerkers dragen onder andere zorg voor de controle van aanmeldingen, verwerking van documenten, uitvoering van diplomawaardering, informeren van studenten over het besluit van de examencommissie en staan studenten te woord – per e-mail of telefonisch.

Het Admissions Office is onderdeel van het International Office (IO). Het International Office adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten van de Radboud Universiteit bij zaken omtrent het internationaliseringsbeleid van de Radboud Universiteit. Het takenpakket van de afdeling omvat onder andere het aanmoedigen van samenwerking met internationale academische partners, het beheren van mobiliteitsprogramma's en het bieden van begeleiding en ondersteuning aan internationale gasten, medewerkers en studenten.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment