1a. Aanvraag na tijdelijke uitschrijving

Een student kan een buitenlandverblijf aanvragen, ook als die tijdelijk uitgeschreven is. Het facultaire IO kan op basis van onderstaande informatie de student hierover informeren.

Er zijn twee situaties die vragen om verschillende werkwijzen:

Situatie
Oplossing
Student staat 1e semester niet ingeschreven en wilt het 2e semester naar het buitenland.
De student kan dan de aanmelding doen tijdens het voorlopende academische jaar wanneer hij/zij nog ingeschreven staat en dient ervoor te zorgen dat hij/zij op moment van buitenlandverblijf weer ingeschreven staat
Student is op dit moment uitgeschreven en wil het komende studiejaar naar het buitenland.
De student kan de aanmelding doen zo spoedig mogelijk als hij/zij weer ingeschreven staat. Mocht er een aanmelddeadline binnen de Radboud Universiteit zijn op het moment dat de student nog niet ingeschreven staat, dient hij/zij contact op te nemen met de facultaire IO om zijn/haar interesse te mailen

Wanneer heeft een student (weer) toegang tot Osiris?

In de maanden juni, juli en augustus krijgen studenten met actiefcode 4 voor het nieuwe studiejaar , de dag nadat actiefcode 4 in Osiris is bereikt direct toegang tot de RU systemen. Dus als onderstaande student zorgt dat zsm de acties die CSA aangeeft afgehandeld worden, dan kan eind juni, begin juli actiefcode 4 bereikt worden. 

Zodra de student definitief staat ingeschreven bij de RU kan de student inloggen in OSIRIS voor de buitenland-aanmelding. Advies is dus dat de student zich zo spoedig mogelijk correct en volledig herinschrijft.

Kan een uitgeschreven student nog wel mails ontvangen op het RU-account?

De student kan een (tijdelijke) verlenging aanvragen bij de Centrale Student balie voor toegang tot OSIRIS Student en het RU-email adres voor de student, als het nodig is.

Wanneer moet de student uiterlijk de (beurs)aanvraag hebben ingediend?

Het proces via OSIRIS dient wel eerder gestart te worden (minimaal een maand) om alle stappen op tijd te doorlopen.

Het verwerken van de beurs-documenten kan tot twee weken duren.

1 Comments

Petra Bouman

"Student is op dit moment uitgeschreven en wil het komende studiejaar naar het buitenland": de te ondernemen actie is niet duidelijk; wat moet een facultair IO doen zodra de interesse van de student kenbaar is gemaakt?
Er is in de meeste gevallen op dat moment sprake van een deadline voor nominatie en aanmelding bij een partneruniversiteit; mag de student, ook al is hij op dat moment niet Radboud-student, al wel genomineerd worden door facultair IO? Hoe kunnen wij processen in Osiris starten als een student pas vanaf juni een aanmelding kan doen? Dan zijn veel deadlines al verstreken. Over welke processen gaat het?
Het zou fijn zijn als dat iets meer uitgewerkt wordt in de werkinstructie; een stappenplan welke actie alvast ondernomen mag/kan worden door facultair IO als een student genomineerd wil worden, maar nog niet geregistreerd is als RU-student.

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment