Overzicht aanmeldproces

Korte beschrijving aanmeldproces inkomende uitwisselingsstudent

Stappen:

  1. Faculteit voert nieuwe student in en informeert student en het centrale International Office (IO) hierover onder vermelding van het type proces dat moet worden opgestart (bv Erasmus studie)
  2. IO start het proces op en de student ontvangt inloggegevens voor zijn aanmelding in Osiris Application
  3. Student vult vragenlijst in en upload documenten en submit deze
  4. IO controleert vragenlijst en documenten, en informeert de student of de aanmelding volledig is
  5. Faculteit beoordeelt de application documents en indien ze de student accepteren uploaden ze het volledig getekende Learning Agreement in de aanmelding
  6. Faculteit stuurt student acceptatiemail
  7. IO meldt de student aan bij de Centrale Studenten Administratie (CSA)
  8. IO begint met Visa, Introductie en Huisvesting voor zover van toepassing