OSIRISOSIRISAlgemene werkinstructies Studentgroepen Hoe wordt een studentgroep aangemaakt?

Hoe wordt een studentgroep aangemaakt?

Doel: Deze instructie beschrijft hoe je studenten in groepen kunt plaatsen. Een studentgroep is een statische groep, waarbij de groepsnaam en de samenstelling van de groep vastliggen. Als de groep wordt opgeroepen, betreft het altijd dezelfde 'leden'. De groep wordt niet automatisch aangepast of bijgewerkt.

In deze instructie wordt uitgelegd hoe je een studentgroep aanmaakt. Dit kan op twee manieren (beide worden hier beneden beschreven):

Methode 1) Door een nieuwe groep aan te maken en hier vervolgens een selectie studenten aan toe te voegen

Methode 2) Door studenten te selecteren en ze vervolgens te exporteren naar een nieuwe groep

 

Via de volgende links vindt je instructies voor:

Voor wie: Medewerkers onderwijsbureau en centrale studentenadministratie

Methode 1 - Ga naar: Student > Student > Studentgroep

 1. Klik op het groene plusje om een nieuwe groep aan te maken

Maak de nieuwe groep aan

 1. Geef de groep een naam
 2. Geef de groep een omschrijving
 3. Geef aan welk type de groep is
 4. Geef aan of de groep actueel is of niet
 5. Geef desgewenst een toelichting bij de groep
 6. Hier kun je desgewenst aangeven of andere faculteiten je groep en de studenten in die groep ook mogen zien
 7. Klik op het filter voor [Zoeken] (linker filter) of [Uitgebreid zoeken] (rechter filter) om studenten toe te voegen aan de groep

Via de volgende link vindt je instructies voor:

Studenten toevoegen aan een groep

Methode 2 - Ga naar: Student > Student > Studentgegevens

Maak een selectie

Maak een selectie van de studenten die je in de groep wil stoppen. In dit voorbeeld selecteren we  in stap 1 tot en met 4 de studenten van de opleiding bachelor wijsbegeerte, die als examendoel [BA] hebben en actief zijn. Klik in stap 5 voor op [Zoeken]

Je kunt natuurlijk elke gewenste selectie maken. Wil je meer weten over hoe je een goede selectie kunt maken? Kijk dan hier.

Exporteer de studenten naar een nieuwe groep

 1. Selecteer alle studenten die uit je zoekopdracht komen. Je kunt dit doen met 'CTRL + A' of met je muis. De geselecteerde studenten krijgen een groene markering
 2. Klik op het icoon [Exporteer de geselecteerde studenten of inschrijvingen]

Kies nieuwe studentgroep

 1. Kies na het exporteren van de studentgegevens voor [Een nieuwe studentgroep aanmaken]
 2. Klik op [Volgende]

Maak een nieuwe studentgroep

 1. Geef de groep een naam
 2. Omschrijf de groep duidelijk
 3. Geef desgewenst een toelichting bij de groep
 4. Geef aan welk type de groep is
 5. Sla de groep op

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment