OSIRISOSIRISVolg werkinstructies CursussenHoe wordt een docent en vervanger aan een cursus toegevoegd?

Hoe wordt een docent en vervanger aan een cursus toegevoegd?

Voor wie: (Assistent) programmamakers.

Doel: Het koppelen van docenten aan cursussen om de namen van de docenten te tonen in de onderwijscatalogus, cijferinvoer door docenten mogelijk te maken en eventueel invoer van cursusinformatie door docenten mogelijk te maken.

Het koppelen van docenten kan op meerdere  manieren:

 1. Een docent snel aan een of meerdere cursussen koppelen vanuit het overzichtsscherm cursusaanbod (tabelweergave)
  Deze stap wordt hieronder beschreven.
 2. Een of meer docenten en/of vervanger(s) aan een cursus toevoegen en gelijk extra informatie over bereikbaarheid en feedback toevoegen
  Vanuit het detailscherm van een cursus.
 3. Snel een vervanger voor een docent aan meerdere cursussen koppelen
  Vanuit het overzichtsscherm cursusaanbod (tabelweergave)

 

Ga naar: Onderwijs > Cursus > Aanbod

Om een docent in een keer aan meerdere cursussente koppelen ga je als volgt te werk

 1. Zoek de cursus(sen) op waar de docent aan moet worden toegevoegd.
 2. Selecteer de cursussen in het rechterdeel van het scherm
 3. Kies bij acties de optie Koppel docent

Om de docent en de rol te selecteren ga je als volgt te werk

 1. Kies de juiste docent uit de lijst met waarden
 2. Kies evt. een afwijkende rol als de docent bepaalde afwijkende rechten heeft. Bijvoorbeeld als de docent niet getoond moet worden in de onderwijscatalogus of in afwijking van andere docenten wel/niet cijfers mag invoeren (op deze pagina zie je welke docentrollen wel en niet en volgens welke logica naar Brightspace worden doorgezet).
 3. Klik [Koppel docent]
 4. Er verschijnt een mutatieverslag met daarin de melding of de docent succesvol gekoppeld is aan alle geselecteerde vakken.

  Extra informatie over beschikbaarheid van de docent, feedback en opmerkingen kunnen per cursus toegevoegd worden via het detailscherm van de cursus.

 

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment