OSIRISOSIRISVolg werkinstructies Examenprogrammas Hoe wordt een examenprogramma voor een minor opgezet?

Hoe wordt een examenprogramma voor een minor opgezet?

Doel: In een minor - examenprogramma zijn alle studieonderdelen opgenomen die een student succesvol moet afronden voor het behalen van een minor. Een minorinschrijving kan plaatsvinden als er een vastgesteld minor - examenprogramma gekoppeld is aan een minor.

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die minor - examenprogramma's bouwen in opdracht van een opleiding. Afhankelijk van de inrichting van de instelling en de bijbehorende autorisatie is dit waarschijnlijk een medewerker onderwijsadministratie.

Ga naar: Onderwijs > Examenprogramma

1. Een minor - examenprogramma heeft dezelfde functionaliteit als reguliere examenprogramma's alleen is dit examenprogramma van het type MINOR en is een inhoudelijk samenhangende set cursussen van totaal 30 EC. Een minor kan door studenten gebruikt worden om de profileringsruimte te vullen in het bachelor examenprogramma, ter verbreding of verdieping van hun bachelor diploma.

  1. In het tabblad onderwijsprogramma van een minor - examenprogramma worden de cursussen van de minor opgenomen.
  2. Wijzig het collegejaar om te controleren of alle minor-curussen in het aanbod zijn van een bepaald collegejaar.
  3. Het groene bolletje met het vinkje toont aan dat de cursus in het onderwijsaanbod staat.