OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StagesHoe worden werkgevers ingericht?

Hoe worden werkgevers ingericht?

Doel: Werkgevers zijn de aanbieders van stageplaatsen. Werkgevers vallen hierarchisch onder overkoepelende organisaties. Een overkoepelende organisatie kan meerdere werkgevers hebben die allen op een verschillende afdeling een deelgebied vertegenwoordigen van de overkoepelende organisatie.

Voor wie: Werkgevers worden doorgaans ingericht door de key-user van een faculteit.

Ga naar: Beheer > Referentietabellen > Onderwijs

Om werkgevers in te richten ga je als volgt te werk.

  1. Klik op de [+] knop
  2. Voer een code in waarmee de werkgever uniek te onderscheiden is. Bij de meeste instellingen zal hier een conventie voor bestaan. Dat is van belang omdat de werkgevers voor alle faculteiten in OSIRIS zichtbaar zijn. De lijst met werkgevers is m.a.w. niet afhankelijk van de faculteit die ze invoert. Daarmee wordt het mogelijk dat een werkgever uniek ingevoerd wordt, terwijl verschillende faculteiten de werkgever kunnen gebruiken om stages bij te registreren. Juist vanwege dit faculteits overstijgende karakter is het van belang dat de codering hier gebeurt volgens een conventie.
  3. Voer hier de overkoepelende organisatie in.  
  4. Voer de adresgegevens van de werkgever in
  5. Voer optioneel de financiele gegevens van de werkgever in. Dit kan van belang zijn voor stage vergoedingen of verrekeningen.
  6. Voer de contactpersoon(en)  in.
  7. Sla de ingevoerde informatie op m.b.v. de knop [Opslaan].

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment