OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StudieadviesHoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)

Hoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)

Doel: Inzicht in de wijze waarop wordt bepaald (en eventueel corrigeren) wie in aanmerking komt voor een BSA en in welk cohort deze student valt.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor gebruikers die gerechtigd zijn om studieadviezen in te richten, controleren en uit te brengen.

Vaststellen BSA cohort en aanvangsjaar BSA

Bij de inschrijving wordt bepaald of een student BSA-plichtig is en wat het aanvangsjaar is van het BSA. Indien het veld BSA op Ja gezet wordt dan moet ook het veld aanvangsjaar BSA gevuld worden. Initieel wordt deze gevuld met het aanvangsjaar opleiding.

Het aanvangsjaar wordt bepaald door het CSA op het moment van inschrijven als student.

In incidentele gevallen kan  de examencommissie of de Commissie Studieadvies Eerstejaar besluiten dat het aanvangsjaar voor berekening voor het BSA gewijzigd moet worden voor een student. Dit kan de LFBer doen in het tabblad Student > Personalia > Studieadvies.

Overzicht van het BSA cohort

Ga naar: Student > Studieadvies > Zoek adviestype 'EIND'

  1. Bij de September instroom komt het aanvangsjaar BSA overeen met het jaar waarin het studieadvies wordt uitgebracht, en is het dus voor iedereen gelijk.
  2. Bij de Aangehouden studenten komt het aanvangsjaar BSA jaar overeen met het jaar waarin voor deze student voor het eerst een advies is uitgebracht.

Wijzig BSA kenmerk (individueel en groepsgewijs)

Wijzig BSA kenmerk (individueel en groepsgewijs)

Er kan zich eveneens een situatie voordoen waarin het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat er voor een groep studenten een BSA advies wordt uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan exchange studenten die een paar modules volgen en dan weer de opleiding verlaten. In zulke situaties kan je voor een student individueel of groepsgewijs het BSA-kenmerk wijzingen naar 'Nee'.

  1. Zoek de studenten van wie het BSA kenmerk gewijzigd wordt (via filter 'studentnummer') of groepsgewijs (via filter 'Studentgroep', misschien beter vooraf een studentengroep aan te maken)
  2. Selecteer de studenten
  3. Actie in menu 2.5.12: Wijzig BSA Kenmerk

Aanvangsjaar BSA wijzigen

Aanvangsjaar BSA wijzigen

De opleiding of examencommissie kan besluiten dat het aanvangsjaar voor berekening voor het BSA gewijzigd moet worden voor een student. Dit kan je doen in het tabblad Student > Personalia > Studieadvies.