OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StudieadviesHoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)

Hoe worden BSA cohorten gemaakt en beheerd? (Aanvangsjaar BSA wijzigen)

Doel: Voor het uitbrengen van een advies, kan je kiezen voor de september-instroom (sommige opleidingen kennen een februari-instroom) of aangehouden studenten.

Voor wie: Deze werkinstructie is bedoeld voor gebruikers die gerechtigd zijn om studieadviezen in te richten, controleren en uit te brengen.

Ga naar: Student > Studieadvies > Zoek adviestype 'EIND'

Zoek het adviestype dat je wilt uitbrengen.

  1. Kies voor [Actie: Uitbrengen advies]
  2. Kies uit de lijst van waarden, voor welke groep je het advies wilt uitbrengen: September instroom, Februari instroom of aangehouden studenten. Of een student hier getoond wordt enerzijds bepaald door het feit dat er voor de student een advies uitgebracht moet worden (BSA-kenmerk = 'Ja') en anderzijds of de student binnen de instroomgroep valt. Uiteindelijk moet voor iedere student in deze lijst een eindadvies uitgebracht worden.
  3. Bij 'Overschrijf vastgestelde adviezen' kun je eerder uitgebrachte definitieve adviezen wel of niet laten overschrijven. Wanneer eerder vastgestelde adviezen overschreven worden en adviezen worden daardoor anders, rapporteert OSIRIS daarover in een mutatieverslag.

Wijzig BSA kenmerk (individueel en groepsgewijs)

Er kan een situatie voordoen waarin het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat er voor een student of groep studenten een BSA advies wordt uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan exchange studenten die een paar modules volgen en dan weer de opleiding verlaten. In zulke situaties kan je voor een student individueel of groepsgewijs het BSA-kenmerk wijzingen naar 'Nee'.

  1. Zoek de student van wie het BSA kenmerk gewijzigd wordt (via filter 'studentnummer') of groepsgewijs (via filter 'Studentgroep', misschien beter vooraf een studentengroep aan te maken)
  2. Selecteer de studenten
  3. Actie: Wijzig BSA Kenmerk

Aanvangsjaar BSA wijzigen

De opleiding of examencommissie kan besluiten dat het aanvangsjaar voor berekening voor het BSA gewijzigd moet worden voor een student. Dit kan je doen in het tabblad Student > Personalia > Studieadvies.