OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StudieadviesHoe wordt het BSA aan studenten toegekend?

Hoe wordt het BSA aan studenten toegekend?

Doel: Op basis van de opgegeven eisen wordt er een advies uitgebracht voor de studenten die aan het adviestype zijn gekoppeld (op basis van aanvangsjaar en instroom). Deze actie kan worden aangeroepen vanuit het zoekscherm met de adviestypes of vanuit het scherm Advies.

Voor wie: Voor gebruikers die adviezen inrichten, controleren en uitbrengen.

Ga naar Student > Studieadvies > BSA