OSIRISFacultaire werkinstructiesRadboud Health Academy RESULTATEN EN TOETSINGHoe wordt het examendoel gewijzigd bij een geldend resultaat (MED)

Hoe wordt het examendoel gewijzigd bij een geldend resultaat (MED)

Een geldend resultaat heeft een examendoel. Daarmee wordt in het SVO bepaald tot welk deel van het SVO het resultaat behoort. Deze instructie is bedoeld voor gebruikers die resultaten verwerken.

Ga naar het scherm "Student geldende resultaten" en selecteer de student waarvan het examendoel van het geldende resultaatn moet worden aangepast.

Pas het geldend resultaat aan

Om het geldend resultaat aan te passen ga je als volgt te werk.

  1. Selecteer het juiste geldende resultaat
  2. Klik de lijst naast rij examendoel, een pop up opent. Kies hierna het juiste examendoel, klik op OK
  3. Klik op opslaan