Hoe importeer ik kandidaten?

Er is een max van 2000 users toegestaan bij het importeren met excel

Door de koppeling met Osiris worden kandidaten automatisch al in Cirrus ingeladen. Ook worden ze aan de juiste hierarchie gehangen van de afnames waar ze aan gaan deelnemen. In andere gevallen kan het toch nodig zijn om kandidaten aan een hierarchie te koppelen of om bestaande kandidaten te updaten met bijvoorbeeld EV (special needs) markering.

In het artikel Wat zijn hiërarchieën? staat beschreven wat hiërarchieën zijn.

Om snel te importeren, zorg dat je een Excel/CSV-bestand hebt waarin de volgende informatie in de eerste rij staat:
Kolom A: First Name
Kolom B: Last Name
Kolom C: Username
Kolom D: Password
Kolom E: User ID
Kolom F: E-mail

 1. Navigeer naar Beheer
 2. Klik op Gebruikers. Je belandt op het Gebruikerstabblad.
 • Om een lijst van studenten uit Osiris te koppelen aan een hiërarchie, klik op Gebruikers importeren.
 • Selecteer uit je eigen documenten de importlijst met studenten en klik op Open.
 1. Klik achter elk vak op het pijltje om de juiste optie te selecteren (de juiste kolom uit excel).
 2. Selecteer bij Wachtwoord de optie Generen (wijzigt niet tijdens synchroniseren).
 3. Klik achter elk vak op het pijltje om de juiste optie te selecteren (de juiste kolom uit excel).
 4. Optioneel: als je kandidaten importeert met als doel ze allemaal te updaten voor extra tijd
 5. Selecteer bij Rol de optie Kandidaat.
  Selecteer bij Top-hiërarchie de toetsgelegenheid waaraan de studenten gekoppeld moeten worden.
 6. Klik op Probeer te importeren om de lijst toe te voegen. Je krijgt eerst een overzicht voordat Cirrus ze echt importeert.

Er verschijnt een overzicht van de informatie over of:

 • Er een import is geweest (nieuwe gebruikers) of
 • Er een synchronisatie met bestaande gebruikers was (zoals het toevoegen van EV (special needs)
 • Er eventueel regels waren die niet goed in het excel bestand hebben gestaan (spaties in regels bijvoorbeeld)
 • Er verwijderde gebruikers waren die je probeerde te importeren
 • (Informatie over subgroepen)
 • (Aanmaken van subgroepen)

  Klik op Importeren.
  De kandidaten zijn nu geïmporteerd/geupdate en toegevoegd aan de geselecteerde hiërarchie.