1. Aanmelding van de student

Een student moet zich eerst aanmelden in Studielink, waarna de aanmelding wordt gekoppeld aan Osiris Student. De student ontvangt een mail met zijn of haar inloggegevens met het verzoek om de relevante documenten te uploaden. 

Als een student zich voor de deadline heeft aangemeld voor de opleiding van zijn of haar keuze in Studielink, wordt de aanmelding gekoppeld met Osiris Student, waarin de student de gevraagde documenten kan uploaden en een aantal vragen kan beantwoorden. 

Meer informatie over hoe de student zich moet aanmelden in Studielink is hier te vinden.

De aanmelding van een student met een internationale vooropleiding bevat ook informatie over het Pre-Arrival Services form en vragen over communicatie, beurzen (Masterstudenten) en de studiekeuzecheck (Bachelorstudenten).

Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding

Elke student moet de volgende documenten uploaden:

 • Scan identificatiebewijs (paspoort of de voor- en achterkant van een Europese ID kaart)
 • Scan diploma(‘s) indien de student deze bezit
 • Een officiële vertaling indien het diploma niet beschikbaar is in Engels, Duits of Nederlands of een Engelstalig officieel diploma supplement
 • Scan cijferlijst(en) van volledige studievoortgang of (bij studenten zonder diploma) de laatste twee jaar van de studie
 • Een officiële vertaling indien het document niet beschikbaar in Engels, Duits of Nederlands
 • Uitleg beoordelingsschaal van cijfers op diploma (minimaal, maximaal en voldoende)
 • Een verklaring waarom ze zich willen aanmelden voor het programma (motivatiebrief)
 • Een overzicht van eerder gevolgde opleidingen (CV)
 • Engels of Nederlands taalcertificaat
 • Eventueel aanvullende documenten 

Studenten die zich aanmelden voor een Masteropleiding moeten daarnaast de volgende aanvullende documenten uploaden:

 • Betalingsbewijs handling fee
 • Vakkenoverzicht met vakken die nog behaald moeten worden 
 • Vakkenbeschrijving van (relevante) vakken in vooropleiding
 • Een verklaring waarom ze zich willen aanmelden voor het programma (motivatiebrief)
 • Referenties of referentiebrieven (indien verplicht)
Communicatie

Alle studenten krijgen aan het einde van hun aanmelding vragen over hoe zij de Radboud Universiteit hebben gevonden, en of er een samenwerking is met een agent. De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden onder ‘Formulier: DMC’.

Pre-Arrival Services form

Alle studenten krijgen informatie over het Pre-Arrival Services form, dat de student als ze zijn toegelaten per mail ontvangt. Er wordt ook doorverwezen naar de website met informatie over huisvesting en visa.

Studiekeuzecheck (Bachelorstudenten)

Bachelorstudenten krijgen een aantal vragen over hun studiekeuze en motivatie. Op basis daarvan kunnen studenten eventueel worden uitgenodigd voor een nadere studiekeuzecheck. De antwoorden op de vragen zijn terug te vinden in de rubriek 'Formulier: Studiekeuzecheck'.

Beurzen (Masterstudenten)

Na de documenten toegevoegd te hebben, kan de student als hij/zij een Master met Radboud Scholarship Programme (RSP) beurs gaat doen, aangeven of hij interesse heeft in de beurs. In de rubriek ‘Formulier: Beurzen’ is terug te vinden of de student zich wil aanmelden voor een RSP beurs. Dit is mogelijk voor deze Masteropleidingen. In de rubriek ‘Checklist: Beursselectie door opleiding’ is vervolgens terug te vinden of de student ook een beurs krijgt, waarbij ook andere beurzen zijn meegenomen.

Vanaf het collegejaar 2021 - 2022 is de facultaire beurs voor Theology studenten ook terug te vinden in deze rubriek. Verder worden aanmeldingen voor Holland Scholarship ook geregistreerd in Osiris.

Meer informatie over het beursproces in OSIRIS is hier terug te vinden.

De Radboud Scholarship Programme beurs is alleen beschikbaar voor Masterstudenten, en niet voor Bachelor- of pre-Masterstudenten. De Theology beurs is alleen beschikbaar voor studenten die zich aanmelden voor een Master Theology.

Studenten met een Nederlandse niet direct toelaatbare vooropleiding

De student moet allereerst aangeven op basis van welk diploma ze willen worden toegelaten, of eventueel voor Colloquium doctum kiezen. Hierna moeten ze een cijferlijst/studievoortgangsoverzicht uploaden, en eventuele aanvullende certificaten die ze bezitten (zoals een wiskunde- of Engelse taalcertificaat).

Studenten die zich aanmelden voor een pre-Master moeten daarnaast ook een motivatiebrief en een berekening van hun cijfergemiddelde uploaden. De berekening van het cijfergemiddelde is ook toegevoegd aan de Bachelor Rechten aanmeldingen. 

De documenten die de student uploadt, zijn terug te vinden in de rubriek ‘Formulier: Toelating’ en onder ‘Uploads’.