OSIRISOSIRISVolg werkinstructies StudieadviesHoe wordt het BSA voor een nieuw studiejaar opgezet?

Hoe wordt het BSA voor een nieuw studiejaar opgezet?

Ga naar: Student  > Studieadvies  > BSA

Ga naar: Student  > Studieadvies  > BSA

Je klikt op [+] rij toevoegen (zie rode pijl) voor het inrichten van een nieuw advies

Richt per opleiding een adviestype in

Per opleiding kan een adviestype aangemaakt worden.
Klik op Opslaan

Richt per advies de adviezen in

Klik op het groene plusje om per opleiding en per adviestype de adviezen in te richten.
Klik op Opslaan.

Voor het inrichting van de Eisen zie Hoe worden BSA eisen opgezet?